Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Vejledningsarbejdet handler om samarbejde med eleven om elevens uddannelsesplan, - herunder at eleven skaber sig en indsigt i egne evner og en bevidstgørelse omkring muligheder.
Vejledningsarbejdet tilrettelægges som fælles vejledning samt individuelt tilrettelagte samtaler, hvor der arbejdes med uddannelsesplanen.

Mål: - At erkende personlige, faglige og sociale ressourcer - At få forståelse for krav i forbindelse med uddannelsesvalg - At overveje egen fremtid - At træffe realistiskske valg i forhold til uddannelse og fremtid i øvrigt - At få indsigt i og forståelse for jobmæssige fremtidsmuligheder

Årsplan for vejledning: - I oktober måned starter arbejdet med anbefaling til STU. Vores erfaring siger, at det er godt, at være tidligt ude, så vi får kontaktet relevante aktører i hjemkommunerne. Vi skriver en anbefaling til STU og deltager i forberedende møder med forældre, UU og evt relevante sagsbehandlere. Med vores målgruppe er vejledningen nødt til at være grundig og individuel, og både kontaktlærer, boglige lærere, linjelærere og skolens vejleder samarbejder om at sikre, at den unge er blevet reelt vurderet. Vejlederen er særligt opmærksom på, at motivere den unge til at kikke andre veje, end den de først havde tænkt, og nogle gange giver det nye perspektiver for den enkelte. Der er fokus på, at den unge i de boglige fag, kan opnå de resultater de eventuelt mangler, det kunne være den mundtlige afgangsprøve eller lign. Ligeledes ses der på den unges udholdenhed og motivation, og det er vigtigt, at det er en realistisk plan der lægges, for at sikre en god overgang til ungdomsuddannelsen.

Når der er interesse for bestemte områder tager vejlederen på besøg på fx EUD med den flok elever som vil med. I 2023/24 har vi besøgt Landbrugsskolen i Korinth samt Svendborg Erhvervsskoles Tech, hvor forskellige uddannelser blev præsenteret. Derudover kontaktes den enkeltes elevs forældre, så de sammen i hjemkommunen kan besøge en tilsvarende relevant EUD-uddannelse. Vi har hvert år flere elever, som afprøver STX, ofte STX for unge med autisme. Eleverne i målgruppen for FGU har været i en uges praktik på Sydfyns FGU, og for flere af dem har det også efterfølgende været relevant at besøge hjemkommunens FGU med henblik på at blive målgruppevurderet hertil.

Like this:

Like Loading...