Skolekredsen

Baggrunden for skolekredsen

Sydfyns Fri Fagskole har en hundredårig historie bag sig. Den var fra begyndelse landbrugsskole, senere husholdningsskole og indtil 1998 var den privatejet. Da den sidste ejer, Gudrun “Gitte” Clausen døde, blev skolen omdannet til en selvejende institution, hvis bestyrelse især udgøres af lokale borgere. De sidste mange år har været præget om ombygninger og renovering af det bestående. I 2013 fik skolen sit nye navn, Sydfyns Fri Fagskole. 

Skolen har 6 linjer, som er praksisfaglige og som klæder eleverne godt på til at træffe valg for deres job- og uddannelsesplaner. 

 

Skolekredsen er det folkelige bagland, der gennem sine holdninger og beslutninger udstikker kursen for skolens virke. Skolekredsen vælger blandt sine medlemmer 7 medlemmer til bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for skolens drift. Skal skolekredsen fortsat udvikles, er det vigtigt med nyt “blod” hele tiden. 

Hvem kan blive medlem?

Enhver myndig person, der føler sig knyttet til og/eller gerne vil støtte Sydfyns Fri Fagskole. 

Hvad koster det?
  75,- kroner pr. person
100,- kroner pr. par 

Tilmelding ved at skrive til skolen på post@sydfynsfrifagskole.dk med “skolekreds” i emnefeltet. 

Beløbet kan øverføres via 

Mobile Pay 889711

Værdigrundlag:

  • Sydfyns Fri Fagskoles værdigrundlag er, at et forpligtende fællesskab giver gode muligheder for at udvikle den enkeltes selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed, samt at sammenhæng i hverdagen giver grobund for livsglæde, begejstring og engagement. 

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: