Åbne døre på Sydfyns Fri Fagskole 

Den 30. januar 2020 klokken 17-20 er der åbent hus-aften på Sydfyns Fri Fagskole. Skolen vil gerne vise linjeværkstederne frem og gæsterne kan hilse på personale, elever og forældre. 

Skolen har – siden den blev en del af skoleformen frie fagskoler i 2015 – været i en rivende udvikling og oplever nu stor interesse fra elever og forældre, der efterspørger et trygt og rummeligt 10. skoleår med fagligt fokus. 

Fra det kommende skoleår vil der udover linjerne: Game Design, Gastronomi & Event, Ridelinje og CARE, med psykologi og pædagogik, også tilbydes en håndværkslinje med fokus på træfagene.
”I forbindelse med opkøb af nabobygningen, får vi nu fantastiske rammer til vores håndværkslinje og vi er langt med både tilrettelæggelse af indhold og indkøb af maskiner i samarbejde med tømrerafdelingen på Svendborg Erhvervsskole, som hilser linjen meget velkommen”, fortæller Lisbeth Refbjerg, som er viceforstander og vejleder på skolen. 

“Det er kendetegnet for vores skole, at alle vores erhvervsrettede linjer udvikles i samarbejde med relevante EUD-skoler. Det betyder, at vores elever får et kendskab til indholdet på grundforløb og dele af hovedforløb til fx ernæringsassistent eller sosu-hjælper, og på den måde bliver styrket i fastholdelsen på deres kommende ungdomsuddannelse”, fortæller Lisbeth Refbjerg videre. 

“Vi har store forventninger til den kommende håndværkslinje, som vi ved vil tiltrække flere drenge. Lige nu er fordelingen i forvejen omkring 50/50, fordi vores Game Design-linje i høj grad også tiltrækker drengene. Netop på Game Design har vi opdelt dem i 2 retninger: mod game IT, med fokus på 3D og programmering og Game Art med fokus på Photoshop, tegning og hele den visuelle del af spilproduktion. Alle Game-eleverne tager til Grenå Game College, hvor de i en uge skal udvikle spil sammen med de øvrige elever fra landets frie fagskoler. Samarbejdet med både praktikværter, erhvervsskoler og spilgymnasiet i Grenå, giver et fagligt løft, hvor eleverne kan se perspektivet i de områder de arbejder med”, fortæller Henrik Karup, som startede som ny forstander sidste skoleår. 

“ Det unikke ved vores skoleform er, at vi er en kostskole. Når vi har hele døgnet til rådighed, kan vi virkelig flytte de unges motivation og udvikling på det personlige, faglige og sociale plan. Derfor oplever vi også, at hver enkelt kommer med en drøm og ambition, som er faglig, men som kun kan lykkes, hvis det personlige og sociale også kan udvikles”, fortæller Henrik Karup. 

Skolen tager imod elever som har afsluttet 9. klasse eller er fyldt 16 år. En håndfuld af eleverne tager deres STU-uddannelse på skolen og fra det kommende skoleår etableres der 7 udslusningsboliger, som tilgodeses til de unge på STU. Læs mere om skolen på sydfynsfrifagskole.dk eller mød op til åbent hus den 30. januar 2020, kl. 17-20.