Logo

BOGLIGE FAG

Vi underviser dig med udgangspunkt i, hvor dit standpunkt befinder sig nu.

 

Vi vægter de boglige fag meget højt. Det er nødvendigt at have en god læsedisciplin, når man skal videre i uddannelsessystemet, men det har iøvrigt intet med dit nuværende niveau at gøre. Vi underviser dig med udgangspunkt i, hvor dit standpunkt befinder sig nu. Vi har fire klasser, hvor der undervises i dansk, matematik og engelsk. Derudover har vi et naturfagshold (FP9/Fp10).

 

D-klassen
Her undervises i dansk, matematik og engelsk. Nogle af eleverne vil have tilvalgt tysk og/eller fysik/kemi. Der er mulighed for at afslutte med folkeskolens 10. klasseprøver i alle fag. (FP9 og FP10). Eleverne deltager i brobygning og OSO-opgave om uddannelsesvalg.

 

C-klassen
Her undervises i dansk, matematik og engelsk. Der er mulighed for at afslutte med folkeskolens afgangsprøve (FP9) i alle fagene. Eleverne deltager i brobygning og OSO-opgave om uddannelsesvalg.

 

B-klassen
Her undervises i dansk, matematik og engelsk. Kun i dansk er der mulighed for at afslutte med folkeskolens afgangsprøve (FP9). I dansk arbejdes der målrettet mod at gå til prøve. I matematik og engelsk lægges vægt på, at eleven får samlet sin grundviden og bliver fagligt løftet mod at kunne afslutte folkeskolens afgangsprøver på sigt. Eleverne deltager i brobygning og OSO-opgave om uddannelsesvalg.

 

A-klassen
Skolens almene klasse. Her undervises i dansk, matematik og engelsk på individuelt niveau. Der er ikke mulighed for at afslutte med folkeskolens afsluttende prøver. Eleverne fra denne klasse deltager ikke i brobygning gennem Sydfyns UU-center, men deltager i aktiviteter hjemme på skolen i den uge. Eleverne skriver ikke OSO-opgave om ungdomsuddannelsesvalg, men laver selvvalgt opgave, som også kan tage udgangspunkt i planer for fremtiden. I undervisningen lægges der vægt på, at give den enkelte elev gode redskaber til at håndtere læsning og regning i praksis.