Håndværkslinjen - nyt tiltag på Sydfyns Fri Fagskole fra 2020

Fra skoleåret 20/21  lancerer vi vores nye linje, HÅNDVÆRK.  Den vil primært være rettet mod træfagene, men vil også kunne give indblik i arbejde med metal og murværk. 
Den er for de unge, som gerne vil afprøve om håndværk er noget for dem. 

December 2019: 

Nyeste nyt omkring skolens håndværkslinje er, at vi fra den 1.2 overtager skolen vores naboejendom med en stor bygning som bliver værkstedsbygningen. Den står klar med værkstedsindretning til skolestart 2020. 

Læs også nyeste indlæg om regeringens støtte til frie fagskolers værksteder

 

 

Håndværk

På linjen håndværk er der fokus på form og funktion, hvordan man kommer fra ide til produkt og på håndværksmæssige materialers egenskaber og reaktioner. 

Der arbejdes med tegninger og opgavebeskrivelser, og eleverne skal lære at træffe valg i forhold til materialer, værktøj og prisberegninger, samt vurdere tidsperspektivet i udførelsen. Eleverne lærer at forholde sig kritisk til nye teknologier og produkter. 

Undervisningen er målrettet grundforløbet ”Teknologi, byggeri og transport” der giver mulighed for forskellige håndværkeruddannelser. Linjen giver eleven forudsætninger for at opnå boglige, faglige og livspraktiske færdigheder, som er nødvendige for at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Eleven vælge undervisning i dansk eller matematik på FP 10 niveau og indstille sig til folkeskolens afgangsprøver på FP10- eller FP9-niveau.

Undervisningen er opbygget omkring gøremåls pædagogik, hvor eleven via en praktisk tilgang lærer konkrete håndværksmæssige færdigheder. Eleven øger sin viden i boglige fag via en praktisk tilgang hvor undervisningen varieres på en anderledes og mere inspirerende måde, end blot almindelig tavle undervisning. De praktiske gøremål sker i et fællesskab og er altid målrettet uddannelse, arbejde og liv.  Der undervises fortrinsvis i et demokratisk perspektiv med fokus på det danske arbejdsmarkedssystem.