Håndværk

håndværk
Håndværk 2020
huse
Håndværkslinjen er for dig, der vil arbejde med projekter og værktøj. Du bliver en del af et team, som løser en masse sjove opgaver sammen.

håndværk

På linjen håndværk er der fokus på form og funktion, hvordan man kommer fra ide til produkt og på håndværksmæssige materialers egenskaber og reaktioner.

Der arbejdes med tegninger og opgavebeskrivelser, og eleverne skal lære at træffe valg i forhold til materialer, værktøj og prisberegninger, samt vurdere tidsperspektivet i udførelsen. Eleverne lærer at forholde sig kritisk til nye teknologier og produkter.

Undervisningen er målrettet grundforløbet ”Teknologi, byggeri og transport” der giver mulighed for forskellige håndværkeruddannelser. Linjen giver eleven forudsætninger for at opnå boglige, faglige og livspraktiske færdigheder, som er nødvendige for at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse.

motivation og deltagelse

Dagligdagen er opbygget ligesom på en arbejdsplads, hvor eleverne har faste mødetider, får udleveret opgaver, der skal løses eller bliver stillet for en problemstilling, som de selv skal finde en løsning på. Der undervises med henblik på at klargøre/forberede eleverne på arbejdsmarkedet. Ved at blive sat i nogle arbejdssituationer hvor der stilles krav til samarbejde, lærer eleverne at tackle arbejdsmarkedsrelaterede problematikker og deltage aktivt i problemløsningsorienterede arbejdsopgaver. Herudover opnås også kendskab til regler og retningslinjer for de enkelte håndværk. 

håndværkslinjen er for dig der vil lære noget om praktisk arbejde!

Og det kræver ingen forhåndskendskab