For dig der har skrive/læsevanskeligheder eller er ordblind

Pernille Bøggild

Vores ordblindeansvarlige, Pernille Bøggild, sørger for, at vi får afklaret den enkeltes behov for støtte. Pernille laver 2 hold om ugen, som giver mulighed for, at give den enkelte elev præcis den guide til støtte som er nødvendig.

Vi har mulighed for at søge om et IT-rygsæk hos ministeriet. Det gør vi i de tilfælde, at den unge ikke har mulighed for at anskaffe sig en god pc.

Generelt anbefaler vi, at den unge ejer en god pc eller mac, som hun/han bruger både i fritid og til skole. Vi kan også supplere elevens egen PC/Mac med scanner og/eller scannerpen.

Apps og programmer

Vi har abonnent på en række apps og hjælpeprogrammer, som eleverne får adgang til. Dertil kommer også abonnement til NOTA.DK

Ordblindetest

Vi har mulighed for at teste dig via ordblindetest.nu. Dernæst tilmeldes du et hold, hvor Pernille hjælper dig med relevante hjælpemidler som du kan bruge, både i undervisningen og i fritiden.

Ordblindeundervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle standpunkt og arbejder med de materialer, som der arbejdes med i de boglige fag.

Læsevanskeligheder?

Læsevanskeligheder kan komme af, at man ikke har trænet sine læsefærdigheder i det omfang der har været nødvendigt. Vi oplever ofte unge som i forbindelse med skoletræthed også har læsevanskeligheder. Vi løser det bedst ved, at hjælpe med at motivere den unge og genfinde lysten til at lære.

Overblik og struktur

Udover konkrete læse/skrivevanskeligheder sætter vi også fokus på, at eleven kan skaffe sig overblik og struktur i teksten. Her arbejder vi med skriveskabeloner og mindmaps, blandt andet.

ORDBLINDHED, LÆSEVANSKELIGHEDER ELLER FAGLIGE UDFORDRINGER har intet med intelligens at gøre! 

Hvis du har mistanke om, at du er ordblind, så bruger vi ordblindetest.nu som redskab til at finde ud, hvad dine udfordringer er. Dernæst hjælper vi dig med at blive superbruger af Into Words eller CD-ord, som du bruger med dit Uni-login. Hvis du har behov for det, hjælper vi også med at ansøge om en IT-rygsæk, som er en god computer, der kan løfte de daglige opgaver med skrivestøtte.

Du bliver også tilmeldes NOTA, som giver dig lydbøger til næsten enhver situation.

Vi samler 2 hold, som hver uge modtager særlig undervisning i brugen af de digitale skrivestøtter. Derudover er dine lærere i fagene gode til at anvende skabeloner og metoder, som gør det muligt for dig at deltage, selv om du har skrive/læsevanskeligheder.

Vores grundlæggende tilgang til undervisningen er den praktiske, og det betyder, at fx den ordblinde i køkkenet bliver præsenteret for en række hjælperedskaber som helt konkret kan støtte i dagens gøremål. Det kan være brug af Ipad;  indtaling til Ipad, oplæsning af opskrift, samling af instruktionsvideoer og indsamling af billedmateriale. Der arbejdes individuelt i forhold til den enkeltes behov.

Du kan altid ringe til skolen for at høre mere om vores tilbud til ordblinde.

Vi har abonnement på Into Words og CD-ord og derudover bruger vi Google docs og google oplæsning. 

Dertil anbefaler vi telefonapps til den enkeltes behov. 

INSPIRATION