Læse- og skriveteknologi til dig der er ordblind

Apps og programmer

Vi har abonnent på en række apps og hjælpeprogrammer, som eleverne får adgang til. Dertil kommer også abonnement til NOTA.DK

Hvad laver man i ordblindeundervisningen?

OCR-behandling af tekster.
Få overført en digital læsetekst til en lydfil, som kan afspilles på mobiltelefonen 

Læsning:  Hvis eleven skal til folkeskolens afgangsprøven er det helt afgørende at de trænes i høj læsehastighed (lyttehastighed). 

At blive indført i CD-ord, Into Words eller App Writer. Få det installeret på elevens pc eller mac.

Lære funktionerne i programmerne og at kunne anvende dem i dagligt brug.

Morfentræning. At komme ind til ordets kerne for blandt andet at fremme læsehastighed. 

Retstavning: fokus på endelser, dobbeltkonsonanter og sammensatte ord. 

Tegnsætning: Primær fokus på punktum og komma. 

Mobiltelefonen:

Bliv fortrolig med brug af SMS. Indtalings- og aflytningsmetoder til mobiltelefonen. 

Installation af NOTA som lydbogsbibliotek. 

Ordblindetest

Vi har mulighed for at teste dig via ordblindetest.nu. Dernæst tilmeldes du et hold, hvor Pernille hjælper dig med relevante hjælpemidler som du kan bruge, både i undervisningen og i fritiden.

Ordblindeundervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle standpunkt og arbejder med de materialer, som der arbejdes med i de boglige fag.

Individuel støtte:

Alle elever er forskellige og derfor vil deres fokusområder også være forskellige; nogen har behov for at arbejde med læse- og skrivehastighed og andre vil have mere fokus på selve retskrivningsdelen, tekstanalyse eller andet.

Generelt oplever vi at eleverne er udfordret i deres læseforståelse, da de bruger for megen energi på afkodning hvilket påvirker arbejdshukommelsen. Gennem teknikker, som fx brug af stikord, huskekort, afsnitsindeling kan elevens læseforståelse fremmes.

På baggrund af testresultatet sammenholdt med elevens færdigheder i timerne, en vurdering af den enkeltes kognitive funktionsniveau, tidligere skolebaggrund samt planer for fremtiden, lægger vi en arbejdsstrategi sammen med eleven.

Vi søger adgang til www.nota.dk. Det er et livslangt medlemskab for den unge.

Vi kan søge Undervisningsministeriet om en IT-rygsæk, hvis der er behov for en mere stabil pc-løsning end den eleven har i forvejen. Hvis man har sin egen pc eller Mac har vi abonnement på CD-ord som eleven får adgang til.

Share this:

Like this:

Like Loading...