For dig der har skrive/læsevanskeligheder eller er ordblind

ORDBLINDEUNDERVISNING

I undervisningen: 

OCR-behandling af tekster.
Få overført en digital læsetekst til en lydfil, som kan afspilles på mobiltelefonen 

Læsning: 

Hvis eleven skal til folkeskolens afgangsprøven er det helt afgørende at de trænes i høj læsehastighed (lyttehastighed). 

At blive indført i CD-ord eller App Writer. Få det installeret på elevens pc eller mac.

Brug af FarvOrd, som er en et lille, gratis redskab til sætningskonstruktion og analyse. 

Lære funktionerne i programmerne og at kunne anvende dem i dagligt brug.

At lære strategier til skriftlige opgaver, fx mindmaps og overblik. Vi arbejder med principperne fra De Fantastiske Fire. Når vi tager udgangspunkt i elevens aktuelle opgaver fra både dansk og engelsk,  er det for at støtte elevens motivation for at gennemføre det skriftlige arbejde i undervisningen. 

Morfentræning. At komme ind til ordets kerne for blandt andet at fremme læsehastighed. 

Retstavning: fokus på endelser, dobbeltkonsonanter og sammensatte ord. 

Tegnsætning: Primær fokus på punktum og komma. 

Mobiltelefonen:

Bliv fortrolig med brug af SMS. Indtalings- og aflytningsmetoder til mobiltelefonen. 

Vi kan installere apps som fx Google Translate og Prizmo-go – det er en

individuel vurdering af, hvilke behov den enkelte har.

Installation af NOTA som lydbogsbibliotek. 

Individuel støtte:

Alle elever er forskellige og derfor vil deres fokusområder også være forskellige; nogen har behov for at arbejde med læse- og skrivehastighed og andre vil have mere fokus på selve retskrivningsdelen, tekstanalyse eller andet.

Generelt oplever vi at eleverne er udfordret i deres læseforståelse, da de bruger for megen energi på afkodning hvilket påvirker arbejdshukommelsen. Gennem teknikker, som fx brug af stikord, huskekort, afsnitsindeling kan elevens læseforståelse fremmes.

På baggrund af testresultatet sammenholdt med elevens færdigheder i timerne, en vurdering af den enkeltes kognitive funktionsniveau, tidligere skolebaggrund samt planer for fremtiden, lægger vi en arbejdsstrategi sammen med eleven.

Vi søger adgang til www.nota.dk. Det er et livslangt medlemskab for den unge.

Vi kan søge Undervisningsministeriet om en IT-rygsæk, hvis der er behov for en mere stabil pc-løsning end den eleven har i forvejen. Hvis man har sin egen pc eller Mac har vi abonnement på CD-ord som eleven får adgang til.

Vi har mulighed for at søge om et IT-rygsæk hos ministeriet. Det gør vi i de tilfælde, at den unge ikke har mulighed for at anskaffe sig en god pc.

Generelt anbefaler vi, at den unge ejer en god pc eller mac, som hun/han bruger både i fritid og til skole. Vi kan også supplere elevens egen PC/Mac med scanner og/eller scannerpen.

Apps og programmer

Vi har abonnent på en række apps og hjælpeprogrammer, som eleverne får adgang til. Dertil kommer også abonnement til NOTA.DK

Ordblindetest

Vi har mulighed for at teste dig via ordblindetest.nu. Dernæst tilmeldes du et hold, hvor Pernille hjælper dig med relevante hjælpemidler som du kan bruge, både i undervisningen og i fritiden.

Ordblindeundervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle standpunkt og arbejder med de materialer, som der arbejdes med i de boglige fag.

ORDBLINDHED, LÆSEVANSKELIGHEDER ELLER FAGLIGE UDFORDRINGER har intet med intelligens at gøre! 

INSPIRATION