Et skoleår for dig der har diagnose indenfor autismespektret

Sydfyns Fri Fagskole er en lille, moderne kostskole som tilbyder 10. skoleår og STU med praksisfaglige linjer.

Vi har plads til 70 elever og heraf har vi 15 med diagnose indenfor autismespektret.

Vores 4 lærere, Trine, Tanja, Sanne og Thomas, har særlig uddannelse indenfor området og er elevernes kontaktlærere.

Klubben er det forum, hvor der bliver drøftet problemstillinger fra hverdagen og de unge får mulighed at drøfte de udfordringer de møder.

Målet er at skabe et miljø, som er givende for alle med samvær, fællesskab og nye venskaber.


Hvad kan vi?

 

  • Være med til at afhjælpe stress og træne gode redskaber til brug i dagligdagen
  • Afkode problemstillinger, som eleven måske ikke er klar over
  • Være på forkant med kommende begivenheder
  • Udarbejde statusrapporter med overblik over arbejdspunkter og progression
  • Afklare valg af ungdomsuddannelse
  • Eleverne på ASF-holdet er blandet med skolens øvrige elever, men mødes i klub 6 gange over året, hvor der arbejdes med temaer. 

Temaer: 
Stresshåndtering | Small talk | Mine styrker | Min struktur | Fritid, skole, job | Ressourcer i hverdagen | 

Trivsel og udvikling ved autisme

Sydfyns Fri Fagskole startede allerede i 2005 med, at tilbyde en lille gruppe unge med aspergersyndrom, et særligt tilbud, der kunne tilgodese deres individuelle behov i et kostskoleår. 

Du kan altid kontakte skolen for mere information om linjen og mulighederne. 

Vi har en lille gruppe elever med diagnoser indenfor autismespektret på vores elevhold hvert år. Det er en gruppe, der er fagligt dygtige, men som har brug for ekstra hjælp til at strukturere hverdagen. De har også brug for støtte til, at indgå i sociale situationer. Dette hjælper vi til gennem en udvidet kontaktlærerfunktion med flere samtaletimer og individuelle skemaer med indlagte pauser.  Hver uge afholdes der gruppesamtaler i autismegruppen, hvor emner som selverkendelse og sociale spilleregler bliver gennemgået. Et udvidet samarbejde med hjemmet er naturligvis også en forudsætning her.

Vi er åbne omkring, hvilke elever i vores elevgruppe der har autisme,  så alle er med til at hjælpe og rumme hinandens forskelligheder.

Vi ved, at miljøet omkring en unge med diagnose indenfor autismespektret har stor betydning for, om han eller hun trives og udvikler sig. For os handler samarbejdet med den unge om, at skabe forståelse og åbenhed, som sikrer at der ikke opstår overload og stress. 

Når man flytter ind på en kostskole for at tilbringe et helt skoleår sammen med andre unge, er der i høj grad brug for at udvikle strategier for den enkelte unge, så man sikrer bedst mulig succes i hverdagen. 

Hvordan bor man?

Er man sammen med skolens øvrige elever?

Hvordan bliver man tilmeldt?

På efterskolen bor man som udganspunkt på dobbeltværelse. (9. klasse)

Som fagskole og STU-elev tilbydes eneværelse. 

Ja, eleverne er blandet efter interesse. ASF-eleverne har særskilt klubtid med fokus på udvikling af den enkeltes personlige og sociale værktøjskasse, ligesom de har ekstra kontaktlærertid og opmærksomhed til hverdagens små og store udfordringer. 

Du skal komme på rundvisning og til en samtale med skolens ledelse,  Henrik Karup eller Lisbeth Refbjerg, sammen med dine forældre. 

Like this:

Like Loading...