Tilbud til unge med autisme

Tilbud til unge med diagnoser indenfor autismespektret

Sydfyns Fri Fagskole startede allerede i 2005 med, at tilbyde en lille gruppe unge med aspergersyndrom, et særligt tilbud, der kunne tilgodese deres individuelle behov i et kostskoleår. Vi startede op i tæt samarbejde med Lars Thomsen fra projekt “Plads til alle”, og i løbet af årene har vi selv fundet vores pædagogiske strategier, som passer bedst i vores hverdag.

Vægten lægges på: 

  • Forudsigelighed   
  • Taleboblen, hvor oplevelser deles
  • Åbenhed og rummelighed 

Vi har en lille gruppe elever med Asperger Syndrom på vores elevhold hvert år. Det er en gruppe, der er fagligt dygtige, men som har brug for lidt ekstra hjælp til at strukturere hverdagen. De har også brug for støtte til, at indgå i sociale situationer. Dette hjælper vi til gennem en udvidet kontaktlærerfunktion med flere samtaletimer og individuelle skemaer med indlagte pauser.  Hver uge afholdes der gruppesamtaler i aspergergruppen, hvor emner som selverkendelse og sociale spilleregler bliver gennemgået. Et udvidet samarbejde med hjemmet er naturligvis også en forudsætning her.

Vi er åbne omkring, hvilke elever i vores elevgruppe, der har Asperger Syndrom, så alle er med til at hjælpe og rumme hinandens forskelligheder.

Hent vores folder her med beskrivelse af tilbuddet. Brochure om AST-tilbud


Hør Julie fortælle om at være elev med autisme på Sydfyns Fri Fagskole 

 


Trine Arborg er ansvarlig for tilrettelæggelsen af vores AST-tilbud. Det er også Trine, der afholder Taleboblen og de individuelle samtaler med vores AST-elever.

Trine er blandt andet uddannet fra Dispuk (www.dispuk.dk)

“DISPUK har bl.a. et narrativt perspektiv, hvor menneskers fortællinger om deres liv, intentioner, værdier og relationer står i centrum. En af idéerne i det narrative perspektiv er, at vi skaber os selv og andre gennem de historier, vi fortæller. Nogle identitetsskabende historier kan være begrænsende og nogle historier kan være mere frigørende og tilbyde flere muligheder og mere livlighed – en større og bedre fornemmelse af sig selv. DISPUK tilbyder mulighed for, at der (f.eks. gennem terapi eller gennem efteruddannelser) kan etableres andre og mere frigørende fortællinger, steder og linjer i livet, hvor det kan være lettere at få luft.

Det narrative perspektiv indebærer at se livet som multihistorielt. Selvom livet er fyldt med problemer, er der i forbindelse med et hvilket som helst problem altid mulighed for at udfolde dette problem, at undersøge dets effekter samt at forholde sig til disse effekter, så man kan finde frem til de intentioner, værdier, relationer og muligheder, der er vigtige, for at man kan leve livet, som man nu engang ønsker det.”

Læs mere på Dispuks hjemmeside.

Efteruddannelse for mentorer og støtte-kontaktpersoner del 2
2014 – 2015

Dispuk

Efteruddannelse for mentorer og støtte – kontaktpersoner del1

2013 – 2014

UU – københavn

Projekt “Plads til alle”, Autisme spektret

2005 – 2008 Inklusion af unge mennesker med en autisme diagnose i et efterskole miljø.

Videncenter for autisme og UU – KøbenhavnSpecifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser ( DAMP og autismespekteret)

Efteruddannelse 6 dobbelt-moduler i alt 72 timer

X