22/11/2017

Tilbud til unge med autisme

Sydfyns Fri Fagskole startede allerede i 2005 med, at tilbyde en lille gruppe unge med aspergersyndrom, et særligt tilbud, der kunne tilgodese deres individuelle behov i et kostskoleår. Vi startede op i tæt samarbejde med Lars Thomsen fra projekt “Plads til alle”, og i løbet af årene har vi selv fundet vores pædagogiske strategier, som passer bedst i vores hverdag.

Du kan altid kontakte skolen for mere information om linjen og mulighederne. 

Læs også folderen online her: 

AST-folder 2018 til download 

AST-folder online 

Cecilie, elev 2015-17


– Min forhenværende skole var en specialskole for elever med autisme og Asperger. De hjalp mig med at finde Sydfyns Fri Fagskole, som har givet mig meget mere ro på og har hjulpet mig og min familie meget. Min familie har mærket på mig, at jeg er modnet og har haft stor gavn af, at komme på Sydfyns Fri Fagskole. 

Skolen hjalp mig også med en afklaring på, hvad jeg skulle bagefter skolen. De tager rigtig godt hånd om én, og tager også hensyn til, hvad der er din passion i fritiden. På det første år kunne jeg f.eks efter skoletiden et par gange om ugen tage hjem og til taekwondo, som var min store passion. På den måde er de gode til at se den individuelle person. 

Det gælder også i forhold til matematik, som jeg har ekstremt svært ved. Derfor har jeg nu fået lov til at være med på et hold, hvor der bliver taget hensyn til det, mens jeg stadig er på et højere niveau i de andre fag. 

 

Vi har en lille gruppe elever med Asperger Syndrom på vores elevhold hvert år. Det er en gruppe, der er fagligt dygtige, men som har brug for lidt ekstra hjælp til at strukturere hverdagen. De har også brug for støtte til, at indgå i sociale situationer. Dette hjælper vi til gennem en udvidet kontaktlærerfunktion med flere samtaletimer og individuelle skemaer med indlagte pauser.  Hver uge afholdes der gruppesamtaler i aspergergruppen, hvor emner som selverkendelse og sociale spilleregler bliver gennemgået. Et udvidet samarbejde med hjemmet er naturligvis også en forudsætning her.

Vi er åbne omkring, hvilke elever i vores elevgruppe, der har Asperger Syndrom, så alle er med til at hjælpe og rumme hinandens forskelligheder.

 

 

Trine Arborg er ansvarlig for tilrettelæggelsen af vores AST-tilbud. Det er også Trine, der afholder Taleboblen og de individuelle samtaler med vores AST-elever.

Trine er blandt andet uddannet fra Dispuk (www.dispuk.dk)

“DISPUK har bl.a. et narrativt perspektiv, hvor menneskers fortællinger om deres liv, intentioner, værdier og relationer står i centrum. En af idéerne i det narrative perspektiv er, at vi skaber os selv og andre gennem de historier, vi fortæller. Nogle identitetsskabende historier kan være begrænsende og nogle historier kan være mere frigørende og tilbyde flere muligheder og mere livlighed – en større og bedre fornemmelse af sig selv. DISPUK tilbyder mulighed for, at der (f.eks. gennem terapi eller gennem efteruddannelser) kan etableres andre og mere frigørende fortællinger, steder og linjer i livet, hvor det kan være lettere at få luft.

Det narrative perspektiv indebærer at se livet som multihistorielt. Selvom livet er fyldt med problemer, er der i forbindelse med et hvilket som helst problem altid mulighed for at udfolde dette problem, at undersøge dets effekter samt at forholde sig til disse effekter, så man kan finde frem til de intentioner, værdier, relationer og muligheder, der er vigtige, for at man kan leve livet, som man nu engang ønsker det.”

Læs mere på Dispuks hjemmeside.

Om at fungere med andre unge

”Jeg har fået styr på nogle ungdomsproblemer, som kommer af mit handicap,” fortæller Casper. Efter et par år med tilknytning til Sydfyns Fri Fagskole er han nu på vej mod en videregående uddannelse.

Af Michael Voss

”Sydfyns Fri Fagskole er grunden til, at jeg har udviklet mig så meget, at jeg snart er færdig med en HF,” fortæller Casper.
Casper har diagnosen asperger, og Sydfyns Fri Fagskole er en husholdningsskole, som bl.a. har specialiseret sig i at hjælpe denne gruppe af unge.
”Det var en slags 11. klasse, jeg begyndte på i 2007. Egentligt havde jeg ikke så meget brug for at blive bedre fagligt. Men jeg kæmpede i større stil med nogle ungdomsproblemer – sådan noget med at klare mig uden mine forældre og at få venner og kærester,” fortæller han.

Faste rammer og klare mål
Birthe Hay Sørensen er skoleleder på Sydfyns Fri Fagskole. Hun fortæller, hvordan de griber denne gruppe unge an:
”Det er vigtigt, at der er en klar struktur og fast skema i alt, hvad der foregår. Vi gør også meget ud af konflikthåndtering. De unge skal lære se sig selv i situationen.
Hver elev har en fast kontaktperson, og eleverne har mulighed for at bo på skolen – også efter de har afsluttet deres uddannelse her,” fortæller skolelederen.
Men hvorfor skal lige netop en husholdningsskole tage sig af unge med asperger?
”På en husholdningsskole beskæftiger vi os med noget meget håndgribeligt, og det er vigtigt for disse unge. Man skræller kartofler for at kunne få noget at spise. Der er ikke en masse abstrakte mellemregninger,” siger Birthe Hay Sørensen og tilføjer:
”Og så følger vi dem også efter, at de er ude af vores uddannelsestilbud, ja selv, når de ikke bor på skolen længere.”

Videregående uddannelse
Det sidste er Casper meget glad for.
”Det er på SFF, at jeg har fundet ud af at omgås andre unge, og det er nødvendigt for at kunne gennemføre en HF. Nu bor jeg også for mig selv.
Hele vejen igennem har jeg kunne tale med min kontaktperson, når der har været problemer. Om kort tid kommer hun her igen. Så skal vi tale om, hvad der skal ske efter HF.
Jeg vil godt i gang med en videregående uddannelse, og det skal nok være noget med naturvidenskab,” slutter Casper.

Casper_og_kammerater_300
Casper (tv.) og skolekammeraterne

Artiklen er fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, dengang da Sydfyns Fri Fagskole hed Skårupskolen, det har vi rettet til i teksten. 

Casper_solo_160
Casper

X