Et skoleår for dig der har diagnose indenfor autismespektret

Vi har en lille gruppe elever med diagnoser indenfor autismespektret på vores elevhold hvert år. Det er en gruppe, der er fagligt dygtige, men som har brug for ekstra hjælp til at strukturere hverdagen. De har også brug for støtte til, at indgå i sociale situationer. Dette hjælper vi til gennem en udvidet kontaktlærerfunktion med flere samtaletimer og individuelle skemaer med indlagte pauser.  Hver uge afholdes der gruppesamtaler i autismegruppen, hvor emner som selverkendelse og sociale spilleregler bliver gennemgået. Et udvidet samarbejde med hjemmet er naturligvis også en forudsætning her.

Vi er åbne omkring, hvilke elever i vores elevgruppe der har autisme,  så alle er med til at hjælpe og rumme hinandens forskelligheder.

Sydfyns Fri Fagskole startede allerede i 2005 med, at tilbyde en lille gruppe unge med aspergersyndrom, et særligt tilbud, der kunne tilgodese deres individuelle behov i et kostskoleår. 

Du kan altid kontakte skolen for mere information om linjen og mulighederne. 

Trivsel og udvikling ved autisme

Vi ved, at miljøet omkring en unge med diagnose indenfor autismespektret har stor betydning for, om han eller hun trives og udvikler sig. For os handler samarbejdet med den unge om, at skabe forståelse og åbenhed, som sikrer at der ikke opstår overload og stress. 

Når man flytter ind på en kostskole for at tilbringe et helt skoleår sammen med andre unge, er der i høj grad brug for at udvikle strategier for den unge. 

Cecilie, elev 2015-17
– Min forhenværende skole var en specialskole for elever med autisme og Asperger. De hjalp mig med at finde Sydfyns Fri Fagskole, som har givet mig meget mere ro på og har hjulpet mig og min familie meget. Min familie har mærket på mig, at jeg er modnet og har haft stor gavn af, at komme på Sydfyns Fri Fagskole. 

Skolen hjalp mig også med en afklaring på, hvad jeg skulle bagefter skolen. De tager rigtig godt hånd om én, og tager også hensyn til, hvad der er din passion i fritiden. På det første år kunne jeg f.eks efter skoletiden et par gange om ugen tage hjem og til taekwondo, som var min store passion. På den måde er de gode til at se den individuelle person. 

Det gælder også i forhold til matematik, som jeg har ekstremt svært ved. Derfor har jeg nu fået lov til at være med på et hold, hvor der bliver taget hensyn til det, mens jeg stadig er på et højere niveau i de andre fag. 

Fakta om autisme: 

Autisme er en sygdom!
Nej, autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Mennesker med autisme har ikke empati! Nej, mennesker med autisme har en længere forarbejdningstid i forhold til at sætte sig ind i andres sted. 

Aspergers Syndrom er autisme “light”! Nej, autister med aspergers har samme udfordringer som andre autister. 

Autister er computernørder! mange af dem er gode til computer, men på skolen vælger de mellem alle linjer. 

Autister er udviklingshæmmede! 30% af alle autister er udviklingshæmmede. Vores typiske elever med autisme er normalt begavede og har almindelige gode evner. 

Tak for inspiration fra autismeforening.dk