VÆRDIGRUNDLAG

Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Skolens formål er at tilbyde undervisning og samvær, hvis hovedsigte er bred folkelig oplysning inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Undervisningen er af almendannende karakter, og hovedvægten lægges på undervisning, der fremmer udviklingen inden husholdning, håndarbejde og sundhed. Undervisningens sigte er at forøge den enkeltes livskvalitet og muligheder for videreuddannelse.

Skolens værdigrundlag er, at et forpligtende fællesskab giver gode muligheder for at udvikle den enkeltes selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed, samt at sammenhæng i hverdagen giver grobund for livsglæde, begejstring og engagement.

Share this:

Like this:

Like Loading...