Mentorstøtte

Mentorordningen er for unge mellem 16 og 25 år, der er i risiko for at ikke kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 

For at kunne lave en mentorordning med mentorkontrakt skal UU-vejleder udarbejde en skriftlig anbefaling af, at eleven har brug for en mentorlærer. 

Det vil sige en skriftlig anbefaling af, at den unge kommer i et mentorforløb der er afklarende og udviklende for eleven. UU-vejlederen skrive dette i den unges uddannelsesplan. 

Mentorordningen er ikke gældende for 10. klasse elever, elever på EGU eller STU samt elever fra Færøerne og Grønland. 

Et mentorforløb skal have en varighed af mindst 12 uger og kan ske på en fri fagskole jvf bekendtgørelsen om lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler (Frie Fagskoler).

Når forudsætningerne for at kunne lave en mentorordning er opfyldt, kan der laves en mentorkontrakt. 

Mentorkontraktens forudsætninger og krav

Eleven skal være fyldt 16 år ved kursets start og endnu ikke fyldt 25 år. 

UU-vejleder skal i uddannelsesplanen vurdere, at eleven vil få gavn af et ophold med mentorstøtte. 

Et ophold skal være minimum 12 uger

Deruover udfærdiger eleven og mentorlæreren en mentoraftale, som er en plan hvori mål og opfølgning beskrives. 

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: