Kender du de frie fagskoler?

 På frie fagskoler kan unge over 16 år, der har afsluttet 9. klasse, modtage undervisning i praktiske eller erhvervsrettede fag kombineret med undervisning af bred almen karakter.

Elever på en fri fagskole opnår ikke formelle erhvervsrettigheder, når de er færdige på skolen, men de modtager en undervisning, der skal forberede dem på et videre uddannelsesforløb.

Undervisningen og samværet på frie fagskoler skal leve op til de tre hjørnesten i lovgivningen (retsinformation.dk):

  • livsoplysning
  • folkelig oplysning og
  • demokratisk dannelse.

Internatskoler

Frie fagskoler er kostskoler, det vil sige, at eleverne bor på skolen. Et ophold på en fri fagskole omfatter derfor ikke kun undervisning, det omfatter også samvær uden for undervisningen.

Der opkræves elevbetaling for opholdet.

10. klasse

Hvis en skole tilbyder 10. klasse, skal eleverne:

  • modtage en undervisning i dansk engelsk og matematik, som står mål med undervisningen i folkeskolen i disse fag
  • i brobygning
  • have udarbejdet en uddannelsesplan i samarbejde med forældrene
  • lave den obligatoriske selvvalgte opgave
  • have mulighed for at aflægge folkeskolens prøver i 10. klasse.

Tilsyn

Ministeriet fører tilsyn med, at undervisningen og samværet på en fri fagskole lever op til lovens krav. Ministeriet fører desuden tilsyn med skolernes økonomi for at sikre, at tilskudsbetingelserne er overholdt, herunder at skolerne er uafhængige, og at en skoles midler alene kommer skole- og undervisningsvirksomheden til gode.

Skoleforeningen

De frie fagskoler er organiseret i Foreningen Frie Fagskoler, som yder rådgivning om skoledrift og varetager pædagogisk udviklingsarbejde.

Frie fagskoler er kostskoler for unge, som ønsker en praktisk vej til en ungdomsuddannelse. Som elev bor man på skolen og kan vælge mellem blandt andet 10. klasse og kurser, der retter sig mod de fleste erhvervsuddannelser.

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: