VIL DU ARBEJDE MED MENNESKER?

VELKOMMEN TIL CARE, BEAUTY & BUSINESS. 

Fra det kommende skoleår ændrer vi på indholdet i CARE, så det også kommer til at rumme både beauty-området og butik.

Undervisningen bliver lagt i kurser, og nedenfor kan du læse om de forskellige områder. Der lægges vægt på, at eleverne får spændende, sjove og gode praktiske øvelser og opgaver ved hver undervisningsgang. Der  bliver lavet opgaver, som eleverne senere selv kan tage med i praktikkerne og blive endu klogere på, fx kreative sysler til børnehavebørn, kortspil med ældre, strikke og hækleopgaver til SFO-børn. 

Forstå dig selv når du lærer om børns udviklingstrin samt aktivering af borgere i alle aldre! Vi gennemgår en række pædagogiske grundprincipper, som vi afprøver når vi samarbejder med lokale børnehaver, plejecentre og institutioner i vores lokalområde. 

På linjen arbejdes der endvidere generelt med at opnå kendskab og mulig forståelse for selvudvikling og egenomsorg.

Udover det praksisfaglige får du også koblet relevant teori på de temaer i arbejder med. Du finder ud af, at der er mange lag i arbejdet med mennesker, og i den proces er du også i gang med at se på dine egne kompetencer og muligheder. 

Samarbejde med sosu-skolerne

Sydfyns Fri Fagskole er en del af et vigtigt samarbejde, hvor 3 SOSU skoler og 5 Frie Fagskoler arbejder sammen om at udvikle undervisningsmateriale, som møder den målgruppe som ser mulighederne i en uddannelse på sosu-skolen. Projektet hedder ”Nye veje til CARE” og formålet er at udvikle og afprøve praktiske undervisningsforløb, der styrker unge i overgangen fra folkeskolen til SOSU-skolen, og dermed bidrager til at flere motiverede unge vælger en karrierrevej indenfor omsorgsarbejde. ”Vi er rigtig glade for det nye samarbejde med Frie Fagskoler og er fulde af forventninger til hvad projektet kan afføde af ideer og samarbejdsmodeller på sigt. Vi arbejder målrettet med rekruttering og gennemførelse på vores skole. Det er vigtigt at forberede de unge bedst muligt på de krav omsorgsarbejdet indebærer. Det giver derfor rigtig god mening at nytænke i overgangen fra folkeskolen ift. at skabe nye veje til care”, siger Hanne Stilling-Meilgaard, uddannelses-og kvalitetschef på SOSU Nykøbing Falster.