CARE

Pædagogik og kommunikation
For dig der vil undersøge, hvad det vil sige at arbejde med mennesker!
Teori og praksis
Du lærer om hjernen og kroppen. Om alder og motorik. Om store og små mennesker!
Erhvervspraktikker
Du kommer ud og afprøver din viden i en rigtig institution med børn eller ældre.

Pædagogik

Forstå dig selv når du lærer om børns udviklingstrin! Vi gennemgår en række pædagogiske grundprincipper som vi afprøver når vi samarbejder med lokale børnehaver og institutioner i vores lokalområde. På linjen arbejdes der endvidere generelt med at opnå kendskab og mulig forståelse for selvudvikling og egenomsorg.

Psykologi

I dette fag skal eleverne arbejde med kendskab til og forståelse af grundlæggende psykologiske teorier, ligeledes skal de kende til og anvende grundlæggende termer inden for psykologien. Du skal opnå forståelse for menneskers forskelligheder set fra et psykologisk perspektiv.

Kommunikation

Undervisningen vil grundlæggende handle om at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde under hensyntagen til menneskers forskellighed. Du opnår viden og forståelse for menneskelige relationer i forskellige settings, samt viden og forståelse inden for konkrete emner som fx konflikthåndtering.

På linjen Care – som vi også kalder pædagogik, psykologi og kommunikation arbejder vi med alt det der sker når man arbejder med små og store mennesker. Vi lærer om kroppen og hjernen, hvordan hænger de sammen, hvorfor reagerer vi som vi gør og hvordan kan man udvikle sig.

 Vi samarbejder med børnehaver, social- og sundhedsskolen Fyn og en masse praktiksteder. Eleverne får afprøvet deres praktiske evner indenfor et omsorgsområde, hvor en god baggrundsviden om mennesker er nødvendig for at være professionel.

Samarbejde med Sosu FYN

Vi har et fantastisk samarbejde med SosuFyn i Svendborg. Sammen laver vi et særligt tilrettelagt brobygningsforløb, som vores elever forbereder sig på hjemme på skolen for forløbet. Vi oplever, at vores elever i langt højere grad er bevidste om, hvad der venter i deres kommende ungdomsuddannelse efter et godt brobygningsforløb.