CARE - HVORDAN ARBEJDER MAN PROFESSIONELT MED STORE OG SMÅ

VIL DU VIDE MERE OM MENNESKER?
LÆS MERE OM LINJEN CARE
AKTIVITETER MED BØRN OG ÆLDRE
LÆS PÅ DEN PRAKTISKE MÅDE
AKTIVITETER MED ÆLDRE
VI SAMARBEJDER MED LOKALE PLEJECENTRE
Tidligere
Næste

Linjen er for dig der er interesseret i mennesker. Du kommer til at arbejde med temaer omkring det professionelle arbejde med kunder, ældre og børn.

Forstå dig selv når du lærer om børns udviklingstrin samt aktivering af borgere i alle aldre! Vi gennemgår en række pædagogiske grundprincipper, som vi afprøver når vi samarbejder med lokale børnehaver, plejecentre og institutioner i vores lokalområde. 

På linjen arbejdes der endvidere generelt med at opnå kendskab og mulig forståelse for selvudvikling og egenomsorg.

Udover det praksisfaglige får du også koblet relevant teori på de temaer i arbejder med. Du finder ud af, at der er mange lag i arbejdet med mennesker, og i den proces er du også i gang med at se på dine egne kompetencer og muligheder. 

Kommunikation

Undervisningen vil grundlæggende handle om at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde under hensyntagen til menneskers forskellighed. Du opnår viden og forståelse for menneskelige relationer i forskellige settings, samt viden og forståelse inden for konkrete emner som fx konflikthåndtering.

psykologi

I dette fag skal eleverne arbejde med kendskab til og forståelse af grundlæggende psykologiske teorier, ligeledes skal de kende til og anvende grundlæggende termer inden for psykologien. Du skal opnå forståelse for menneskers forskelligheder set fra et psykologisk perspektiv.

faq

Hvad lærer man?

Du lærer at forstå, at når man arbejder med mennesker er der mange ting på spil; hvordan man selv har det, hvordan vi taler sammen og hvordan vi aflæser hinanden i samtalen.

Kommer man ud og møder nogle børn og ældre?

Ja, vi har rigtig gode samarbejdsforløb med lokale børnehaver og plejecentre.

Hvad kunne en case på et plejecenter være?

Eleverne arbejder med cases, som er taget ud af virkeligheden på Danmarks plejecentre, hvor forståelsen og omsorgen for ældre er fokus for personalet.  En case kunne være "Historier fra 50´erne", hvor eleverne fordyber sig i den tidsperiode, hvor plejehjemsbeboerne var unge. Det giver grobund for samtaleemner og udveksling af erfaringer og holdninger.  Dialogisk læsning er et begreb, som pædagoger arbejder med for at inddrage børn i historiefortællinger. Eleverne arbejder med dialogisk læsning og afprøver det på børnehavebørn. 

Samarbejde med sosu-skolerne

Sydfyns Fri Fagskole er en del af et vigtigt samarbejde, hvor 3 SOSU skoler og 5 Frie Fagskoler arbejder sammen om at udvikle undervisningsmateriale, som møder den målgruppe som ser mulighederne i en uddannelse på sosu-skolen. Projektet hedder ”Nye veje til CARE” og formålet er at udvikle og afprøve praktiske undervisningsforløb, der styrker unge i overgangen fra folkeskolen til SOSU-skolen, og dermed bidrager til at flere motiverede unge vælger en karrierrevej indenfor omsorgsarbejde. ”Vi er rigtig glade for det nye samarbejde med Frie Fagskoler og er fulde af forventninger til hvad projektet kan afføde af ideer og samarbejdsmodeller på sigt. Vi arbejder målrettet med rekruttering og gennemførelse på vores skole. Det er vigtigt at forberede de unge bedst muligt på de krav omsorgsarbejdet indebærer. Det giver derfor rigtig god mening at nytænke i overgangen fra folkeskolen ift. at skabe nye veje til care”, siger Hanne Stilling-Meilgaard, uddannelses-og kvalitetschef på SOSU Nykøbing Falster.