Pædagogik og kommunikation
For dig der vil undersøge, hvad det vil sige at arbejde med mennesker!
Teori og praksis
Du lærer om hjernen og kroppen. Om alder og motorik. Om store og små mennesker!
Erhvervspraktikker
Du kommer ud og afprøver din viden i en rigtig institution med børn eller ældre.
Tidligere
Næste

Pædagogik

Forstå dig selv når du lærer om børns udviklingstrin samt aktivering af borgere i alle aldre! Vi gennemgår en række pædagogiske grundprincipper, som vi afprøver når vi samarbejder med lokale børnehaver, plejecentre og institutioner i vores lokalområde. På linjen arbejdes der endvidere generelt med at opnå kendskab og mulig forståelse for selvudvikling og egenomsorg.

Psykologi

I dette fag skal eleverne arbejde med kendskab til og forståelse af grundlæggende psykologiske teorier, ligeledes skal de kende til og anvende grundlæggende termer inden for psykologien. Du skal opnå forståelse for menneskers forskelligheder set fra et psykologisk perspektiv.

Kommunikation

Undervisningen vil grundlæggende handle om at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde under hensyntagen til menneskers forskellighed. Du opnår viden og forståelse for menneskelige relationer i forskellige settings, samt viden og forståelse inden for konkrete emner som fx konflikthåndtering.

Samarbejde med social- og sundhedsskolerne

Sydfyns Fri Fagskole er en del af et vigtigt samarbejde, hvor 3 SOSU skoler og 5 Frie Fagskoler arbejder sammen om at udvikle undervisningsmateriale, som møder den målgruppe som ser mulighederne i en uddannelse på sosu-skolen.

Projektet hedder ”Nye veje til CARE” og formålet er at udvikle og afprøve praktiske undervisningsforløb, der styrker unge i overgangen fra folkeskolen til SOSU-skolen, og dermed bidrager til at flere motiverede unge vælger en karrierrevej indenfor omsorgsarbejde.

”Vi er rigtig glade for det nye samarbejde med Frie Fagskoler og er fulde af forventninger til hvad projektet kan afføde af ideer og samarbejdsmodeller på sigt. Vi arbejder målrettet med rekruttering og gennemførelse på vores skole. Det er vigtigt at forberede de unge bedst muligt på de krav omsorgsarbejdet indebærer. Det giver derfor rigtig god mening at nytænke i overgangen fra folkeskolen ift. at skabe nye veje til care”, siger Hanne Stilling-Meilgaard, uddannelses-og kvalitetschef på SOSU Nykøbing Falster.

Læs hele pressemeddelsen her 

Brobygning og praktik

Vi har også et fantastisk samarbejde med SosuFyn i Svendborg. Sammen laver vi et særligt tilrettelagt brobygningsforløb, som vores elever forbereder sig på hjemme på skolen for forløbet. Vi oplever, at vores elever i langt højere grad er bevidste om, hvad der venter i deres kommende ungdomsuddannelse efter et godt brobygningsforløb og efter gode praktikker.