Styrke & Mod

  • Oplevelser i naturen

    Opdag din styrke

  • Samarbejde | streshåndttering

    Find dit mod

  • Kom ud hvor det sker

    Alt håb er ude... i naturen

Faget Styrke og Mod fokuserer på personlig udvikling gennem en blanding af praktiske aktiviteter og livsduelighedsundervisning.
De praktiske aktiviteter foregår primært i naturen i form af mountainbike, kajak, klatring, vandring, bålmad og forskellige teambuildingaktiviteter.

I livsdueligshedsundervisningen, som både finder sted i naturen og i vores eget Styrke og Mod lokale, arbejder vi med udvikling af personlige og sociale kompetencer, selvtillid, selvværd, personlige værdier, kommunikation, gruppedynamik og fællesskab.

For at kunne arbejde i den rigtige retning med eleverne, undersøger vi deres vigtigste personlige ressourcer, styrker og værdier og lærer derigennem elevens udgangspunkt samt eventuelle ønsker for fremtiden at kende.
Som værktøj til dette udviklingsarbejde arbejder vi bla. med zonen for nærmeste udvikling samt trinvise delmål frem i den retning eleven ønsker.

Med kompetencerne i Styrke og Mod lærer eleverne, hvordan de bliver bedre til at kommunikere med andre, både verbalt og nonverbalt, samt at være en god lytter og stille gode spørgsmål. De får viden om, hvordan de kan anvende deres følelser konstruktivt, udvikle deres empati og sociale kompetencer. En naturlig del heri er arbejdet med gruppedynamik og den individuelle rolleindtagelse.

Lytte effektivt

Det er helt afgørende, at du kan kommunikere når du løser opgaver i et team. Det er et vigtigt punkt som vi arbejder med.

Håndtere konflikter

Det kan godt udløse konflikter, når alle bliver trætte. Du lærer dig selv bedre at kende i svære situationer.

Håndtere stress

Opdag dig selv i pressede situationer, når du sammen med dine kammerater skal have gang i bålet eller holde varmen i shelteret.

Mentalisere

At forstå egne og andres følelser er et godt udgangspunkt for ethvert samarbejde.

" Det er bare fedt at være i gang"

Linjen strækker sig over 10 timer om ugen – der er god tid til at arbejde stille og roligt med aktiviteterne 

Find din egen styrke

 I Styrke & Mod  lægges der stor vægt på at være fysisk aktiv i naturen. Der vil være et stort fokus på, hvad den unge kan bidrage med, fremfor hvad man ikke kan.

Styrke & Mod foregår i linjefagstiden, hvor det enkelte linjehold udgår af deres deres vanlige undervisning for, at arbejde mere med samarbejde og fællesskab gennem sjove udfordringer i naturen. 

Når vi tager på skilejrskole er der også erfaringerne fra Styrke & Mod eleverne bruger til at opleve mulighederne i sneen og i bjergene i Østrig. 

Oplevelser i naturen, gruppearbejde og udfordringer for hele kroppen. På Styrke og Mod er du med til at lave kurser for skolens øvrige elever.

motivation og deltagelse

Ud over de fysiske aktiviteter vil der være klasseundervisning hvor emner som personlige værdier, styrker og succeser, motivation, kommunikation og kropssprog, selvtillid og selvværd samt gruppedynamik og samarbejde vil være omdrejningspunktet. Denne form for undervisning vil tage udgangspunkt i at omsætte teori til praksis. De unge opnår gennem disse øvelser en større grad af tryghed og selvtillid, som potentielt kan have stor betydning for deres deltagelse og involvering i den almene undervisning, samt i dagligdagens virkelige udfordringer.