En bæredygtig skoleform

Frie Fagskoler er som udgangspunkt en bæredygtig skoleform; gennem uddannelse og oplevelser, skabes der grobund for at hver enkelt elev kan skabe det fundament, der er nødvendigt for et godt voksenliv. 
Vi har et holistisk syn på sagen. Faglige kvalifikationer er ikke meget værd, hvis du ikke kan samarbejde med andre. 

Vi har også stærke holdninger til mad og sundhed. Vi betragter det som absolut nødvendigt, at hver enkelt af vores elever får et konstruktivt syn på sundhed, som et parameter de kan bruge til at øge deres egen livskvalitet. Ligesom de engang får mulighed for at præge deres børn til sunde vaner.