STU

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. 

Sydfyns Fri Fagskole udbyder STU. Det foregår som en del af det almen forløb, dog med udvidet kontaktlærerfunktion samt flyt-hjemmefra aktiviteter, som foregår på STU-holdet.

Sydfyns Fri Fagskole er en kostskole med et samlet undervisnings- og botilbud. Den pædagogiske indsats og støtte ydes i al samvær på skolen. Der er en høj lærerdækning i såvel undervisning som pædagogisk tilrettelagt samvær og fritid.

STU-elever indgår i undervisningen med de øvrige elever og kan også afslutte deres boglige fag med folkeskolens afgangsprøver, hvis de ønsker dette.

For at blive godkendt til en STU skal den unge visiteres gennem kommunen. Forud for optagelsen hører også et besøg på skolen til, samt en praktik.

Du kan downloade vores folder her med yderligere information om STU på Sydfyns Fri Fagskole.

STU-folder2017

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
STU
Fokus på personlig, social og faglig udvikling
Praktikforløb
Kontaktlærer
Flyt Hjemmefra aktiviteter
Madlavning og sund livsstil
X