Tag din STU på Sydfyns Fri Fagskole

Sydfyns Fri Fagskole er en kostskole med et samlet undervisnings- og botilbud. Den pædagogiske indsats og støtte ydes i al samvær på skolen. Der er en høj lærerdækning i såvel undervisning som pædagogisk tilrettelagt samvær og fritid.

STU-elever indgår i undervisningen med de øvrige elever og kan også afslutte deres boglige fag med folkeskolens afgangsprøver, hvis de ønsker dette.

For at blive godkendt til en STU skal den unge visiteres gennem kommunen. Forud for optagelsen hører også et besøg på skolen til, samt en praktik.

DEN PRAKTISKE DEL: 
Den unge får op mod 10 timers praktiske timer om ugen på den erhvervsrettede linje. Det betyder, at der læres på mange andre måder end blot den boglige. Den unge har en hel dag i køkkenet hver uge, samt morgen og aftenvagter. Vi plejer at sige, at kan man navigere i det kaos et professionelt køkken kan være, så kan man klare sig alle vegne. Og vores STU-elever får rigtig mange køkkenskills med sig, som de kan bruge til at løse andre af livets udfordringer med senere. STU-elever vælger linje efter eget valg.

BOGLIGE/FAGLIG OPGRADERING GØR EN FORSKEL FOR DEN ENKELTE: 
Mange unge på STU har ikke gode erfaringer fra de boglige timer i skolen. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle niveau og hjælper med at give en relevant, boglig opfyldning i dansk, matematik og engelsk. Her er også mulighed for at afslutte med prøver (FP9/10). ​

KOSTSKOLELIVET KAN NOGET SÆRLIGT: 
Når man bor og lever sammen med andre unge bliver man påvirket af hinanden. Man lærer en masse om at undgå og løse konflikter. Man lærer om venskaber og man får del i et samvær, som er styret og tilrettelagt, fx når vi har fællesarrangementer.
Man får også mulighed for at spejle sig i andre unge, som ikke er på STU.

MÅLRETTET PRAKTIK: 
Unge i STU-målgruppen er meget forskellige og har forskellige ønsker og behov. Vi samarbejder med den unge om, at han/hun kan komme i kortere eller længere praktikforløb som en vigtig del af afklaringen.