Tag din STU på Sydfyns Fri Fagskole

Sydfyns Fri Fagskole er en kostskole med et samlet undervisnings- og botilbud. Den pædagogiske indsats og støtte ydes i al samvær på skolen. Vi har en høj lærerdækning i såvel undervisning som pædagogisk tilrettelagt samvær og fritid.

STU-elever har basis i STU-huset, hvor de har boglige timer og dannelses-undervisning. 

For at blive godkendt til en STU skal den unge visiteres gennem kommunen. Forud for optagelsen hører også et besøg på skolen til. 

Hvordan bor man?

På dit første år af STU´en bor du på eneværelse på skolen. Vi har få dobbeltværelser, som du også kan ønske at bo på. På dit 2. år har du mulighed for at flytte i STU-fløjen, som er et 6-personers hus, hvor du også har dit eget værelse. På dit sidste STU-år kommer du til at bo i udslusningsboligen Bakkehuset, hvor du selv sørger for morgen- og aftensmad sammen med husets 6 andre beboere.

At holde hus

Uanset hvor du bor, så bliver du god til at hjælpe med den fælles oprydning og rengøring, men også at holde dit eget værelse og skabe struktur i dine ting. Det er en god træning til den dag du skal bo for dig selv, og det kan også være med til at give overskud til andre aktiviteter når man ved hvor tingene er.

Sund livsstil

Alle skolens elever har faste timer i skolens storkøkken, men derudover har du valgfaget Mad til Mig, hvor du sammen med dine kammerater laver madplaner, køber ind og tilbereder og spiser maden sammen. Vi vil gerne lære dig at spise sund mad og til frokost på skolen får du økologisk, sund og varieret mad, som gerne skal inspirere dig til en sund livsstil.

Venskaber

Du kommer til at skulle samarbejde med dine kammerater, og ligesom du vil opdage dine egne styrker, så vil du også blive klogere på andre mennesker. Vi giver dig redskaber til konfliktløsning og samarbejde i takt med, at du

Økonomi

Hvordan er man en borger i samfundet? Vi underviser dig i at være borger i samfundet; det vil sige, hvordan du selv holder styr på de breve som du får fra det offentlige, hvordan stemmer man til et valg og hvordan søger man hjælp og rådgivning som voksen.

Beskæftigelse

Praktikker og virksomhedsbesøg I løbet af din STU vil du blive tilbudt at komme i praktik. Du er selv med til at lægge planerne for de områder du gerne vil undersøge, og vi støtter

Formålet med STU

STU har til formål at give alle unge mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen skal sigte mod progression i den enkelte unges udvikling, og den unge skal igennem uddannelsen opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Hvordan adskiller STU´en sig

For STU-eleverne gælder det, at deres år i høj grad er individuelt tilrettelagt. Nogen vil have mange praktikker, alle vil være tilmeldt en linje og vil i samarbejde med deres kontaktlærer og UU-vejleder have mål for deres progression.

Bakkehuset - udslusning for dig der er på sidste år af din STU

I Bakkehuset, som åbnede august 2020, er der rig mulighed at afprøve voksenlivets opgaver, i trygge rammer. Eleverne bor på enkeltværelser og spiser morgen- og aftensmad sammen. Der er pædagogisk opbakning til de praktiske gøremål og samtidig en høj grad af selvstændighed i huset. Der stilles også krav til samarbejde og fleksibilitet. 

At lære for livet

Hvis den unge ønsker det tilbyder vi både individuel tilrettelagt samt prøveforberedende undervisning. Vi finder sammen ud af, hvilket niveau der er aktuelt. For den enkelte handler det om at opleve sig selv i en positiv udvikling, fx ved at blive bedre til hovedregning, forstå flere begreber, øve læsning og skrivning og måske modtage ordblindeundervisning. 

Vi tilbyder fagene dansk, matematik, engelsk, naturfag/fysik-kemi og tysk.

Vi sammensætter skemaet sammen med eleven. Ofte er der behov for pauser i et ugeskema, og der aftaler vi med eleven og forældre, hvilke fokuspunkter der skal arbejdes med og hvordan det kan arrangeres skånsomt.  

Linjefaget giver skills

Alle elever på skolen er som udgangspunkt tilmeldt en af vores linjer: 

HÅNDVÆRK

CARE

GASTRONOMI & EVENT

RIDELINJEN

GAME DESIGN

STYRKE & MOD 

På linjen arbejdes der praktisk orienteret og med et erhvervsfagligt sigte. Du kan læse om indholdet på linjerne ved at følge hvert link. 

Praktikker

Vi arbejder for at få eleven i erhvervspraktik i det omfang det er realistisk for den enkelte. For nogen betyder det, at de kommer meget ud, og for andre er det ikke aktuelt endnu. Det tilrettelægges individuelt i samarbejde med kontaktlærer og evt. forældre. Det er rigtig godt, hvis eleven har mod på at afprøve sig selv, og vi har et godt praktiknetværk på Sydfyn, som gerne vil tilgodese vores forespørgsler. 

 

Fritid - valgfagene viser vejen

Det er godt at have en hobby. Vi  tilskynder alle til at få sig en hobby. Det er ligemeget om det er hækling, kor eller mountainbike – eller noget helt fjerde! Gennem valgfagene præsenteres eleverne for et væld af kreative og praktiske aktiviteter som også kan praktiseres som hobby i voksenlivet. 

Hvis man har lyst til at gå til håndbold, fodbold eller sejllads et sted på Sydfyn, så hjælper vi med at finde ud af mulighederne.