Tag din STU på Sydfyns Fri Fagskole

Sydfyns Fri Fagskole er en kostskole med et samlet undervisnings- og botilbud. Den pædagogiske indsats og støtte ydes i al samvær på skolen. Der er en høj lærerdækning i såvel undervisning som pædagogisk tilrettelagt samvær og fritid.

STU-elever indgår i undervisningen med de øvrige elever og kan også afslutte deres boglige fag med folkeskolens afgangsprøver, hvis de ønsker dette.

For at blive godkendt til en STU skal den unge visiteres gennem kommunen. Forud for optagelsen hører også et besøg på skolen til. 

Formålet med STU

STU har til formål at give alle unge mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen skal sigte mod progression i den enkelte unges udvikling, og den unge skal igennem uddannelsen opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Hvordan adskiller STU´en sig

For STU-eleverne gælder det, at deres år i høj grad er individuelt tilrettelagt. Nogen vil have mange praktikker, alle vil være tilmeldt en linje og vil i samarbejde med deres kontaktlærer og UU-vejleder have mål for deres progression.

STU´en er bolig, fritid og job

At lave mad og leve sundt

For en ung, der er ved at blive voksen, er der mange fristelser og genveje til en fyldt mave. Mange af dem kan hentes i Brugsen og er både uhensigtsmæssige og dyre. Gennem undervisning i praktisk madlavning og undervisning i sundhed, håber vi at eleverne på egen krop vil opleve, hvordan det sunde liv kan leves. 

Eleverne på STU indgår i køkkencyklusen med skolens øvrige elever. Det betyder, at de sammen med kammeraterne fra deres linje, har en uge i køkkenet ca hver 7. uge. 

Derudover har de valgfaget Mad til Mig, hvor der arbejdes med indkøb, madlavning og fællesspisning i en mindre gruppe efterfølgende. 

Alle STU-elever indgår i morgen- og aftenvagterne, hvor de sammen med kammeraterne dækker bord, anretter og serverer mad. 

Bakkehuset - udslusning for dig der er på sidste år af din STU

I Bakkehuset, som åbnede august 2020, er der rig mulighed at afprøve voksenlivets opgaver, i trygge rammer. Eleverne bor på enkeltværelser og spiser morgen- og aftensmad sammen. Der er pædagogisk opbakning til de praktiske gøremål og samtidig en høj grad af selvstændighed i huset. Der stilles også krav til samarbejde og fleksibilitet. 

Klik på billederne

At lære for livet

Hvis den unge ønsker det tilbyder vi både individuel tilrettelagt samt prøveforberedende undervisning. Vi finder sammen ud af, hvilket niveau der er aktuelt. For den enkelte handler det om at opleve sig selv i en positiv udvikling, fx ved at blive bedre til hovedregning, forstå flere begreber, øve læsning og skrivning og måske modtage ordblindeundervisning. 

Vi tilbyder fagene dansk, matematik, engelsk, naturfag/fysik-kemi og tysk.

Vi sammensætter skemaet sammen med eleven. Ofte er der behov for pauser i et ugeskema, og der aftaler vi med eleven og forældre, hvilke fokuspunkter der skal arbejdes med og hvordan det kan arrangeres skånsomt.  

Linjefaget giver skills

Alle elever på skolen er som udgangspunkt tilmeldt en af vores linjer: 

HÅNDVÆRK

CARE

GASTRONOMI & EVENT

RIDELINJEN

GAME DESIGN

STYRKE & MOD 

På linjen arbejdes der praktisk orienteret og med et erhvervsfagligt sigte. Du kan læse om indholdet på linjerne ved at følge hvert link. 

 

Praktikker

Vi arbejder for at få eleven i erhvervspraktik i det omfang det er realistisk for den enkelte. For nogen betyder det, at de kommer meget ud, og for andre er det ikke aktuelt endnu. Det tilrettelægges individuelt i samarbejde med kontaktlærer og evt. forældre. Det er rigtig godt, hvis eleven har mod på at afprøve sig selv, og vi har et godt praktiknetværk på Sydfyn, som gerne vil tilgodese vores forespørgsler. 

 

Fritid - valgfagene viser vejen

Det er godt at have en hobby. Vi  tilskynder alle til at få sig en hobby. Det er ligemeget om det er hækling, kor eller mountainbike – eller noget helt fjerde! Gennem valgfagene præsenteres eleverne for et væld af kreative og praktiske aktiviteter som også kan praktiseres som hobby i voksenlivet. 

I Skårup Kultur- og fritidscenter, 5 minutter fra skolen, kan man tegne abonnement på medlemskab i fitness. Det er der flere der benytter sig af og tager afsted efter undervisningen eller efter aftale. 

Hvis man har lyst til at gå til håndbold, fodbold eller sejllads et sted på Sydfyn, så hjælper vi med at finde ud af mulighederne.