fbpx

Stor håndsrækning til Frie Fagskoler fra regeringen

Regeringen har i forbindelse med finanslovsforhandlingerne valgt at støtte de frie fagskoler med et ekstraordinært tilskud på 10,1 mio. kr. som gives til landets 12 frie fagskoler.

Pengene gives som et engangstilskud og skal gå til at løfte kvaliteten i de frie fagskolers tilbud, herunder styrke indsatsen for at forberede elever til erhvervsuddannelser, opgradering af faglokaler samt videreudvikling af praksis- og anvendelsesorienterede undervisningsformer.

Beslutningen vækker glæde hos for forstander på Sydfyns Fri Fagskole, Henrik Karup, som ser tilskuddet som en klar anerkendelse af Frie Fagskolers arbejde med praktisk interesserede unge: ”Det er en vigtig anerkendelse af skolernes arbejde og ikke mindst frie fagskolers ambitioner om at løfte den praktiske og erhvervsrettede dagsorden”, udtaler forstander Henrik Karup, og tilføjer, at for Sydfyns Fri Fagskole betyder tilskuddet nu helt konkret, at skolen er bedre stillet i forbindelse med etablering af den nye håndværkslinje, som starter i det kommende skoleår 20/21. 

“Tilskuddet er en vigtig løftestang for den praktiske undervisning på skolen, da vi nu endelig har mulighed for at kunne foretage de nødvendige investeringer i en udvikling af vores værkstedsfaciliteter. Det ser vi som et klart signal om at politikerne prioriterer vores arbejde med alle de unge, der har gavn af et praktisk og erhvervsrettet kostskolealternativ”. 

Frie fagskoler er erhvervsrettede kostskoler med et særligt lovkrav om undervisning i praktiske og erhvervsrettede fag i mindst en tredjedel af undervisningen. Skolernes to centrale tilbud er EUD-forberedende kurser og 10. klasse for praktisk interesserede unge. På Sydfyns Fri Fagskole tilbydes endvidere STU med erhvervsforberedende sigte. Linjerne er rettet mod social- og sundhedsområdet, programmering og game design, gastronomi og event, ridning og udeliv, samt fra næste skoleår, en håndværkslinje rettet mod træfagene. Skolen er lige nu i en spændende udvikling og mærker en stor interesse for at ramme målgruppen af ikke uddannelsesparate med et fagligt tilbud, som kan motivere den enkelte til at tage vigtige skridt i eget liv. 
Fra det kommende skoleår udvides kostskoletilbuddet også med en udslusningsbolig med plads til 7 elever. Skolens elevtal er i år på 45, men udvides i det kommende år til 52 og det efterfølgende år etableres der flere pladser til ca 58 elever. ” Det er vigtigt vi ikke er for mange, men det er også vigtigt, at vi er store nok til at blive en stærk kostskole med fortsat gode tilbud til sårbare unge”, fortæller Henrik Karup, som trådte til som ny forstander i 2018. 

X
%d bloggers like this: