Behov for personlig støtte?

Støtte kan enten være psykologisk, social eller faglig og alt efter dens karakter, skal der søges midler hertil i din kommune eller hos staten.
Før du går i gang, skal du først afgøre, om der er brug for støtte til den daglige undervisning eller om det er fritidsdelen, der søges til – eller både og.

Støtte i undervisningen
Hvis den unge har behov for støtte i undervisningen, skal du kontakte din kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR). PPR udarbejder en udtalelse, som skolen skal bruge i forbindelse med ansøgning til ministeriet. Udtalelsen skal indeholde vurdering af elevens behov for specialundervisning.
(Kostskoleloven § 25 stk.2)

Støtte i fritidsdelen
Drejer det sig om støtte til fritidsdelen, skal du kontakte din kommunes familieafdeling. Hvis kommunen, ud fra dine og den unges oplysninger og ud fra en børnefaglig undersøgelse (Servicelovens §50), finder frem til, at den unge har behov for særlig støtte, kan støtten tildeles den unge. Der er forskellige former for støttemuligheder. Det er kommunen som vurderer, hvad der vil være relevant for den unge og som bevilger støtten (Servicelovens §52).

Afslag på støtte?
Skulle du få afslag på din ansøgning og finder afgørelsen urimelig, har du mulighed for at anke – friske øjne vil så se på sagen. Det er helt afgørende for en ansøgnings udfald, at kommunen allerede fra starten har alle relevante oplysninger i form af skole og psykologudtalelser, samt andet vigtigt materiale. For at undgå upræcis kommunikation med kommunen er det desuden afgørende, at man som forældre indbyrdes har diskuteret tingene grundigt igennem før henvendelsen.

Den tildelte støtte
Får man tildelt personlig støtte, sættes den ind der, hvor elevens aktuelle behov er. Det er forskelligt, hvor mange timer man får til den daglige støtte, men alle elever i denne gruppe får tildelt en bestemt lærer, som står med hovedansvaret for den unge.

Se mere info på www.spsu.dk og www.retsinformation.dk

Du kan også altid ringe til os for flere råd og vejledning.

Tlf: 6223 1328

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: