Pressemeddelse februar 2019:

NYT PROJEKT SKAL SPORE UNGE IND PÅ SOSU skoler

3 SOSU skoler og 5 Frie Fagskoler ER GÅET SAMMEN OM et projekt, der skal SIKRE unge bedre viden og praksiserfaring med karrieremulighederne indenfor SUNDHEDS- OG omsorgsarbejde.  

pastedGraphic.png

Projektet hedder ”Nye veje til CARE” og formålet er at udvikle og afprøve praktiske undervisningsforløb, der styrker unge i overgangen fra folkeskolen til SOSU-skolen, og dermed bidrager til at flere motiverede unge vælger en karrierevej indenfor omsorgsarbejde.

Der bliver stor mangel på ”varme hænder” i fremtidens velfærdssamfund, og projektet er en del af regeringens strategi for at skabe mere synlighed om social- og sundhedsuddannelserne. Projektet har fået bevilget en halv million kroner af undervisningsministeriet til at udvikle nye inspirerende undervisningsmaterialer og praksisnære brobyggende aktiviteter til brug for 10. klasse og 10. skoleår. 

”Vi er rigtig glade for det nye samarbejde med Frie Fagskoler og er fulde af forventninger til hvad projektet kan afføde af ideer og samarbejdsmodeller på sigt. Vi arbejder målrettet med rekruttering og gennemførelse på vores skole. Det er vigtigt at forberede de unge bedst muligt på de krav omsorgsarbejdet indebærer. Det giver derfor rigtig god mening at nytænke i overgangen fra folkeskolen ift. at skabe nye veje til care”, siger Hanne Stilling-Meilgaard, uddannelses-og kvalitetschef på SOSU Nykøbing Falster.

Udviklingsarbejdet sker på baggrund af begge skoleformers erfaring med at udvikle praktiske og erhvervsrettede forløb. Frie Fagskoler kan, som Danmarks nye erhvervsrettede kostskoleform, byde ind med alternative praktiske undervisningsforløb, der i et inspirerende og eksperimenterende kostskolemiljø søger at bygge bro mellem grundskole og erhvervsuddannelse via et målrettet 10. skoleår. 

SOSU-skolerne byder ind med ekspertviden på, hvad SOSU-elever skal kunne på SOSU-uddannelsen, og deres bidrag til projektet vil i høj grad være at kvalificere frie fagskolers arbejde med at hjælpe en branche med at skaffe kvalificeret arbejdskraft og samtidigt hjælpe unge med at finde en meningsfyldt retning ift. uddannelse og job. 

Selvom projektet bygger oven på allerede eksisterende aktiviteter og erfaringer, er det klart intentionen at bruge erfaringer til at gå helt nye veje med blandt andet praksisnær afklaring og virkelighedsnær vejledning for at hjælpe de unge i gang med en SOSU-uddannelse. 

Samtidigt skal projektet afdække potentialet for, at de udviklede materialer kan indgå som en del af folkeskolens undervisnings- og vejledningspraksis. Projektet skal således ikke kun inspirere fri fagskole elever, men også i folkeskolen til at åbne unges øjne for den erhvervsrettede vej og karrieremulighederne indenfor sundheds- og omsorgsarbejde. 

”Frie Fagskoler arbejder for at fremme de kloge hænder – og dem er der rigtigt mange af i folkeskolen. Folkeskolens elever vil kunne udfolde deres praktiske og kreative potentialer, hvis de får praktisk og virkelighedsnær undervisning. Vi vil derfor arbejde for at udbrede projektets resultater til folkeskolen”, siger Lisbeth Refbjerg Rasmussen, viceforstander på Sydfyns Fri Fagskole og uddyber perspektiverne i projektet:

– Det er et fremsynet projekt, som vi er stolte af at være en del af. Frie Fagskoler har gode erfaringer med tilbud til de unge om en blanding af målrettet praksisfaglighed og livsstilsundervisning. Projektet her sikrer, at Frie Fagskoler fremover også har højt kvalificerede tilbud, der sikrer den praktiske vej til SOSU-assistent, SOSU hjælper eller sygeplejerske”.

FAKTA OM PROJEKTET

509.000,00 kroner er 5 Frie Fagskoler og SOSU blevet tildelt fra ministeriets ”pulje til øget kendskab til social- og sundhedsuddannelserne”. Pengene skal bruges på aktiviteter og udvikling af undervisningsmateriale til 10. klasse, der skal sikre øget kendskab og bedre overgange til SOSU uddannelserne. Bevillingen til projektet afsluttes senest 31. december 2019. 

Deltagere i projektet

Fakta om SOSU-skolerne

Der er 13 SOSU-skoler i Danmark og 1 på Færøerne. En del af skolerne i Danmark har flere afdelinger i deres lokalområde, så der er sikret en god geografisk spredning i udbuddet af social- og sundhedsuddannelser i Danmark.

Fakta om Frie Fagskoler

Frie Fagskoler er frie kostskoler og har lovfællesskab med høj- og efterskole. Frie Fagskoler adskiller sig fra høj- og efterskoler på en række centrale punkter:

Skoleformen har historisk været god til praksisnær gøremålsundervisning – hvilket understøttes af lovkravet om at undervise den enkelte elev i mindst 1/3 praktiske fag på skemaet. De boglige fag foregår ikke bare i klasseværelset – de hænger tæt sammen med de praktiske og kreative fag i værkstedet. Fagene skal opleves i praksis og derfor er omdrejningspunktet virkelighedsnære og erhvervsrettede projekter – ofte i samarbejde med virksomheder. 

Frie Fagskoler har siden 2015 arbejdet med, hvordan en lille, men dog landsdækkende, kostskoleform kan agere samlet samtidigt med, at vi målrettet løser forskellige branchers rekrutteringsudfordringer. Indtil nu er der branchestrategier indenfor følgende fire områder: