Logo

VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE

Vi er en lille kostskole beliggende i det smukke Sydfyn i byen Skårup, tæt ved Svendborg.

Vi kan maks have 45 elever boende i et skoleår som gør den enkelte klar til uddannelse og voksenliv.

Frie Fagskoler har 1/3 af timerne sat af til praktiske og erhvervsrettede timer, hvor elever kan få et indblik og et forspring til den ungdomsuddannelse de drømmer om at tage. Det kan give ro og tryghed når de starter med en god viden om, hvad deres områder handler om.

Vi er ikke underlagt bestemte ideologier eller pædagogiske videnskaber, andet end tanken om at respekt, anerkendelse og troen på det enkeltes menneskes potentiale, ligesom betydningen af venskaber og fællesskab, kan flytte det enkelte menneske videre til større ejerskab over eget liv.

Vi oplever en stor lyst til at samarbejde i vores lille elevflok; alle sætter pris på den gode tone, aktiv mobbepolitik og glæden ved en aktiv hverdag, hvor det gør en forskel om du er der eller ej.

 

Du kan tilmelde dig skolens nyhedsbrev ved at klikke her

VÆRDIGRUNDLAG FOR SYDFYNS FRI FAGSKOLE

Skolens formål er at tilbyde undervisning og samvær, hvis hovedsigte er bred folkelig oplysning inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Undervisningen er af almendannende karakter, og hovedvægten lægges på undervisning, der fremmer udviklingen inden husholdning, håndarbejde og sundhed. Undervisningens sigte er at forøge den enkeltes livskvalitet og muligheder for videreuddannelse. Skolens værdigrundlag er, at et forpligtende fællesskab giver gode muligheder for at udvikle den enkeltes selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed, samt at sammenhæng i hverdagen giver grobund for livsglæde, begejstring og engagement.