Logo

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Tag en del af din STU på Sydfyns Fri Fagskole

STU – din 3-årige ungdomsuddannelse

Unge, som ikke er klar til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse,
kan søge om, at blive optaget på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Det er den unges egen uu-vejleder i kommunen, som sørger for dette. Sydfyns Fri Fagskole kan indgå i den unges uddannelsesplan, som det uddannelsessted, der kan give dem spændende udfordringer i et trygt kostskolemiljø.

Sydfyns Fri Fagskole er en kostskole med et samlet undervisnings- og botilbud. Den pædagogiske indsats og støtte ydes i al samvær på skolen. Der er en høj lærerdækning i såvel undervisning som pædagogisk tilrettelagt samvær og fritid.

 

Uddannelsen består af:

• en almen del, der indholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv

• en specifik målrettet del, der med udgangspunkt i den unges interesser og evner, indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder

• praktikophold, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads

• indføring i sund livsstil og fornuftige fritidsaktiviteteter

Der vælges mellem 4 erhvervsrettede linjer:

  • TURISME, OPLEVELSER OG GASTRONOMI
  • PSYKOLOGI, PÆDAGOGIK OG KOMMUNIKATION
  • RIDELINJEN
  • GAME DESIGN