Særlige tilbud

Ordblind?

Læs om vores tilbud til dig der måske er ordblind eller har læse og skrivevanskeligheder.

Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs om vores tilbud til dig der vil tage et år - eller flere - på SFF som en del af din STU.

Tilbud til unge med autisme

Læs om vores tilbud til dig der har diagnosen autisme. Her er også plads til dig i en lille gruppe, som får særlig hjælp og støtte i hverdagen.

Særlig støtte

Læs om mulighederne for dig der har brug for ekstra opbakning til det sociale eller faglige.