Logo

AST-TILBUD

Tilbud til unge med diagnoser indenfor autismespektret.

Vi har en lille gruppe elever med Asperger Syndrom på vores elevhold hvert år. Det er en gruppe der er fagligt dygtige, men som har brug for lidt ekstra hjælp til at strukturere hverdagen, samt til at indgå i sociale situationer. Dette hjælper vi til gennem en udvidet kontaktlærerfunktion med flere samtaletimer, individuelle skemaer med indlagte pauser hvor det er nødvendigt, samt gruppesamtaler i aspergergruppen hvor emner som selverkendelse og sociale spilleregler bliver gennemgået. Et udvidet samarbejde med hjemmet er naturligvis også en forudsætning her.

Vi er åbne omkring hvilke elever i vores elevgruppe der har Asperger Syndrom, så alle er med til at hjælpe og rumme hinandens forskelligheder.

Hent vores folder her med beskrivelse af tilbuddet, samt prisfolder for 2016-17

AST-folder2016

Prisfolder 2016-2017

Sydfyns Fri Fagskole startede allerede i 2005 med at tilbyde en lille gruppe unge med aspergersyndrom, et særligt tilbud, der kunne tilgodese deres individuelle behov i et kostskoleår. Vi startede op i tæt samarbejde med Lars Thomsen fra projekt “Plads til alle” og i løbet af årene har vi selv fundet vores pædagogiske strategier, som passer bedst i vores hverdag.

Trine-Arborg.0001-200x200

Trine Arborg er ansvarlig for tilrettelæggelsen af vores AST-tilbud. Det er også Trine, som i samarbejde med lærer Anette Madsen, der afholder Taleboblen og de individuelle samtaler med vores AST-elever.

Trine er blandt andet uddannet fra Dispuk (www.dispuk.dk)

“DISPUK har bl.a. et narrativt perspektiv, hvor menneskers fortællinger om deres liv, intentioner, værdier og relationer står i centrum. En af idéerne i det narrative perspektiv er, at vi skaber os selv og andre gennem de historier, vi fortæller. Nogle identitetsskabende historier kan være begrænsende og nogle historier kan være mere frigørende og tilbyde flere muligheder og mere livlighed – en større og bedre fornemmelse af sig selv. DISPUK tilbyder mulighed for, at der (f.eks. gennem terapi eller gennem efteruddannelser) kan etableres andre og mere frigørende fortællinger, steder og linjer i livet, hvor det kan være lettere at få luft.  

Det narrative perspektiv indebærer at se livet som multihistorielt. Selvom livet er fyldt med problemer, er der i forbindelse med et hvilket som helst problem altid mulighed for at udfolde dette problem, at undersøge dets effekter samt at forholde sig til disse effekter, så man kan finde frem til de intentioner, værdier, relationer og muligheder, der er vigtige, for at man kan leve livet, som man nu engang ønsker det.”
Læs mere på Dispuks hjemmeside. 

Efteruddannelse for mentorer og støtte-kontaktpersoner del 2

2014 – 2015

Dispuk

Efteruddannelse for mentorer og støtte – kontaktpersoner del1

2013 – 2014

UU – københavn

Projekt “Plads til alle”, Autisme spektret

2005 – 2008 Inklusion af unge mennesker med en autisme diagnose i et efterskole miljø.

Videncenter for autisme og UU – KøbenhavnSpecifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser ( DAMP og autismespekteret)
Efteruddannelse 6 dobbelt-moduler i alt 72 timer

AST-tilbud