Logo

SÆRLIGE BEHOV

Der vil altid være elever, som profiterer af at blive tilbudt et skoleår, som anderkender deres behov for særlig støtte i en eller andet retning. Du kan læse her, hvilke tilbud Sydfyns Fri Fagskole har.

Støtte kan enten være psykologisk, social eller faglig og alt efter dens karakter, skal der søges midler hertil i din kommune eller hos staten.

ast ordblind personlig-stoette stu