Logo

VEJLEDNING

Vejledning og rådgivning af den enkelte elev er en vigtig del af elevens år på Sydfyns Fri Fagskole. Igennem skoleåret er der flere vejledningsaktiviteter, hvor eleverne arbejder med deres uddannelsesønske og beslutningen om, hvor deres ungdomsuddannelse skal finde sted.

Vi har tre vejledere; Helle, Mie og Lisbeth, således af hver enkelt elev har en fast vejleder. Vejlederne sørger for at koordinere valg af brobygning og praktikker, og rådgiver også omkring valg af emne til oso-opgaven. Vejlederne sørger for kontakt til de forskellige uddannelsesinstitutioner og også det endelige arbejde på optagelse.dk.

Vejledningsplan: 
Sensommer: Eleverne udfylder samtaleark på minuddannelse.net som oplæg til uddannelsesplanen. Dette sker på en særlig vejledningsdag.
Nov-dec: Eleverne påbegynder uddannelsesplanen. I denne periode har de også den første praktik, oso-opgave og brobygning. Vejlederne bruger individuelle samtaler til at pejle sig ind på, hvilket valg eleven er klar til at tage.

Jan-marts: Flere møder, uddannnelsesdage og individuelle snakke med de unge. For de der skal tilmeldes en ordinær ungdomsuddannelse, skal uddannelsesplanen være klar 1. marts. For de øvrige, som vil tage andre valg, fx 2. årselever, produktionsskoler, STU, tilstræber vi at få klarhed så hurtigt som muligt i samarbejde med forældre og uu-vejlederne i den unges hjemkommune.

Lisbeth-refbjer-Rasmussen.1005-200x200 Helle Wichmann Rasmussen Mie Thomsen

 

Aktive forældre er altid en fordel, og vi finder det meget givtigt, at forældre følger godt med og har hånd i hanke med planerne. Det er ikke alene uddannelsesvalget, men også det praktiske omkring geografi, økonomi og så videre, som skal være på plads.