Læs om Sydfyns Fri Fagskole

Sydfyns Fri Fagskole henvender sig til unge mellem 16 og 20 år. Man skal have afsluttet 9. klasse for at kunne påbegynde et skoleår eller være fyldt 16 år.

I praksis fungerer et år hos os ligesom på en efterskole; Du bor på skolen og du får hver dag nye, spændende udfordringer, som vil udvikle dig. Forskellen er dog, at en tredjedel af undervisningen er praktisk – så eleverne arbejder i de erhvervsrettede linjeværksteder med praksisnære opgaver. 

Sydfyns Fri Fagskole arbejder sammen med foreningen af frie fagskoler om et uddannelseskoncept, som i samspil med erhvervslivet og ungdomsuddannelser, hjælper den unge med at finde det rigtige uddannelsesvej. På Sydfyns Fri Fagskole har vi 4 erhvervsrettede linjer, som har det til fælles at de tilbyder høj faglighed i et praksisnært fællesskab. Det betyder, at vi ikke snakker om at lave et event for børn – vi forbereder, afvikler og evaluerer det sammen. 

Vi har 5 spændende linjer: 

  • Ridelinjen
  • Game Design
  • CARE – pædagogik & psykologi
  • Gastronomi & Event
  • Håndværk
 

Du kan læse meget mere om vores tilbud på denne hjemmeside, ligesom du altid er velkommen til at kontakte os for et besøg eller en snak i telefonen. 

Tlf: 6223 1328 / post@sydfynsfrifagskole.dk 

Linjefag

Linjefag med afsluttende prøvebevis Alt det vi arbejder med igennem året, får eleverne lov til at afslutte på flot vis med 3 prøver i foråret. Der arbejdes praktisk og fremadrettet, og opsummerer for den enkelte alt det de faktisk har lært på linjen.

Succes og selvtillid

Succes og selvtillid Med garanti! På en kostskole med max 45 elever er der rigtig god basis for at udvikle sig personligt og socialt. Du lærer at tage ansvar, fx når du har morgen og aftenvagt i køkkenet, men også når du samarbejder med dine kammerater.

Enkeltfag

Faglig progression - Frihed til enkeltfag Du kan afslutte din 10. klasse med dansk, matematik, engelsk og naturfag, men du kan også vælge fagene som enkeltfag, hvis du fx mangler en af afgangsprøverne.

Vejledning

Gennem linjefaget, de boglige timer og dine oplevelser igennem skoleåret, hjælper vi dig med at finde den rette vej mod din ungdomsuddannelse. Skolen har 3 uddannelsesvejledere som samarbejder med alle eleverne mht planerne for fremtiden.