www.sydfynsfrifagskole.dk

Om skolen

Sydfyns Fri Fagskole henvender sig til unge mellem 16 og 20 år. Man skal have afsluttet 9. klasse for at kunne påbegynde et skoleår eller være fyldt 16 år.

I praksis fungerer et år hos os ligesom på en efterskole; Du bor på skolen og du får hver dag nye, spændende udfordringer, som vil udvikle dig. Forskellen er dog, at en tredjedel af undervisningen er praktisk – så eleverne arbejder i de erhvervsrettede linjeværksteder med praksisnære opgaver. 

Sydfyns Fri Fagskole arbejder sammen med foreningen af frie fagskoler om et uddannelseskoncept, som i samspil med erhvervslivet og ungdomsuddannelser, hjælper den unge med at finde det rigtige uddannelsesvej. På Sydfyns Fri Fagskole har vi 4 erhvervsrettede linjer, som har det til fælles at de tilbyder høj faglighed i et praksisnært fællesskab. Det betyder, at vi ikke snakker om at lave et event for børn – vi forbereder, afvikler og evaluerer det sammen. 

Vi har 6 spændende linjer: 

  • Ridelinjen
  • Game Design
  • CARE – pædagogik & psykologi
  • Gastronomi & Event
  • Håndværk
  • Styrke & Mod 
 

Du kan læse meget mere om vores tilbud på denne hjemmeside, ligesom du altid er velkommen til at kontakte os for et besøg eller en snak i telefonen. 

Tlf: 6223 1328 / post@sydfynsfrifagskole.dk 

Erhvervsdannelse

Når eleverne bruger hænderne, har det en selvstændig værdi for elevens dannelse og myndiggørelse – herunder uddannelse, arbejde og liv. For at kunne tænke og idéudvikle, skal eleverne have materialet i hænderne. De ved først, hvad de kan og er, når de har prøvet det. Undervisning og samvær bliver en sammensmeltning af personlig, faglig og almen oplysning.

Frie fagskolers særlige lovgivning

Som fri kostskoleform har frie fagskoler frihed til at tilrettelægge undervisningen på en måde, der i højere grad er værkstedsbaseret og inddrager erhvervslivet. Og helt unikt for Frie Fagskoler står det indskrevet i lovgivningen, at mindst 1/3 af undervisningen skal være praktisk og erhvervsrettet. På de fleste Frie Fagskoler vil man dog opleve, at den praktiske dimension udgør langt mere end 1/3.

Mellem efterskole og højskole

Frie Fagskoler har nytænkt højskoletraditionen i et virkelighedsnært perspektiv, hvor blandingen af erhvervsrettede fag og livsstilsundervisning udgør grundkernen skoleformen. Eleverne bor på skolen og lærer alt fra at møde til tiden og have styr på privatøkonomien og husholdningen til at kunne mestre et håndværk og varetage en funktion på en rigtig arbejdsplads og klare sig i samfundet.

Linjefag

Linjefag med afsluttende prøvebevis Alt det vi arbejder med igennem året, får eleverne lov til at afslutte på flot vis med 3 prøver i foråret. Der arbejdes praktisk og fremadrettet, og opsummerer for den enkelte alt det de faktisk har lært på linjen.

Succes og selvtillid

Succes og selvtillid Med garanti! På en kostskole med max 45 elever er der rigtig god basis for at udvikle sig personligt og socialt. Du lærer at tage ansvar, fx når du har morgen og aftenvagt i køkkenet, men også når du samarbejder med dine kammerater.

Enkeltfag

Faglig progression - Frihed til enkeltfag Du kan afslutte din 10. klasse med dansk, matematik, engelsk og naturfag, men du kan også vælge fagene som enkeltfag, hvis du fx mangler en af afgangsprøverne.

Vejledning

Gennem linjefaget, de boglige timer og dine oplevelser igennem skoleåret, hjælper vi dig med at finde den rette vej mod din ungdomsuddannelse. Skolen har 3 uddannelsesvejledere som samarbejder med alle eleverne mht planerne for fremtiden.

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: