MOD & STYRKE

I faget Styrke & Mod er der fokus på den den sociale og personlige udvikling. Muligheder og udfordringer afdækkes og synliggøres gennem individuelle opgaver, gruppeøvelser samt forløb.

I ”styrke og mod” lægges der stor vægt på at være fysisk aktiv i naturen. Der vil være et stort fokus på, hvad den unge kan bidrage med, fremfor hvad man ikke kan.

Af fysiske øvelser i naturen kan nævnes kajakroning, mountainbike, klatring, O-løb, bålmad m.m. Fælles for disse aktiviteter er, at den unge udfordres kontrolleret og i trygge rammer.

Alle aktiviteter afsluttes med samtaler omkring succeser og udfordringer med henblik på at den unge kan bruge sin erfaring i sit videre liv.

Ud over de fysiske aktiviteter vil der være klasseundervisning hvor emner som personlige værdier, styrker og succeser, motivation, kommunikation og kropssprog, selvtillid og selvværd samt gruppedynamik og samarbejde vil være omdrejningspunktet.

Denne form for undervisning vil tage udgangspunkt i at omsætte teori til praksis. De unge opnår gennem disse øvelser en større grad af tryghed og selvtillid, som potentielt kan have stor betydning for deres deltagelse og involvering i den almene undervisning, samt i dagligdagens virkelige udfordringer.

Gennem hele forløbet prioriteres tryghed, leg og god stemning meget højt, da det giver de bedste betingelser for trivsel og udvikling.