Velkommen til
sydfyns fri fag- og efterskole

Hvem er vi?

De første 115 år af skolens historie var vi først landbrugsskole, siden husholdningsskole og i 2015 bliver skoleformen FRIE FAGSKOLER skabt. Men i 2024 udvider vi skolen med en efterskoleafdeling og derfor har skolen også ændret navn til Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. 

Vi bygger på historiens erfaringer med praktiskfaglig undervisning og byder alle unge velkomne til en hverdag med spændende linjer, skønne valgfag og fokuseret boglig undervisning. 

 

Læs mere om

efterskole & fri fagskole

ER I EN EFTERSKOLE

Ja, fra 2024 er vi en efterskole som står på skuldrene af vores fri fagskole som også er en kostskole.

HVORNÅR KAN MAN STARTE

Skoleåret starter i august og slutter sidst i juni. Du kan vælge et år hos os som dit 9.,10. eller 11. skoleår eller du kan vælge at tage et år på en fri fagskole, som en del - eller hele - din STU.

TILMELDING

Du tilmelder den unge ligesom du tilmelder unge til efterskoler og højskoler. Vi er en selvejende institution. Klik under tilmelding for mere info om det.  Hvis du skal optages på skolen som en del af din STU, skal det foregå i samarbejde med din egen UU-vejleder og kommune. 

HVAD KAN MAN BRUGE ET ÅR TIL

Vi hjælper de unge videre til ønsket ungdomsuddannels Vi vejleder til både STU, FGU, EGU, EUD, STX, HF, HHX og HTX.

Målet for undervisning

Målet for den enkelte Undervisning og samvær er en sammensmeltning af personlig, faglig og almen oplysning. Skoleopholdet giver den enkelte elev mulighed for at erhverve viden, opnå indsigt og erkendelse om sig selv og andre mennesker. Den enkelte elev får gennem undervisning, fællesskab og kammeratskab faglige færdigheder, selvværd samt interesse og forståelse for det samfund hun/han er en del af. Undervisningen tilrettelægges emne- eller problemorienteret samt til dels projektorienteret med udgangspunkt i livspraktiske og erhvervsrettede gøremål. Der lægges vægt på elevernes medindflydelse i forbindelse med indhold og proces. Undervisningen skal inspirere og engagere eleverne i opgaverne i relation til deres eget liv og fremtid. En del af skolens pædagogiske grundlag er, at man i undervisningen differentierer mellem eleverne med udgangspunkt i forskellige læringstilgange. Vores gøremålspædagogik giver et godt udgangspunkt for alle – uanset bogligt standpunkt, praktiske færdigheder eller erfaringer – at deltage i al undervisning.

På linjen, som man følger for et år af gangen, får eleverne indblik i et fagområdes muligheder indenfor job og uddannelse. 

Eleverne følger undervisning på aktuelt niveau og kan også afslutte med folkeskolens afgangsprøver på 9. eller 10. klasse. 

Vi har en række sjove og spændende valgfag, som fx e-sport, fitness, mountainbike, musik, kageværksted, rollespil og meget mere. 

Målgruppen

Vores målgruppe er kendetegnet ved, at være interesseret i et efterskoleår, med fokus på fællesskabet og den praktiske vinkel. Mange af eleverne har ekstra fokus på deres personlige, sociale og/eller faglige udvikling, og ønsker at komme tættere på en afklaring af deres muligheder fremadrettet.
Vi har et særligt tilbud til unge med skrive/læsevanskeligheder, samt unge med autisme. 

Man bliver optaget efter et besøg og en rundvisning på skolen.

LÆS OM

LINJERNE

Vores linjer giver dig indblik i hvordan man arbejder indenfor en given branche.
Du lærer også at arbejde sammen med andre, arbejde selvstændigt og du får mulighed for at komme i relevante praktikker.

Vores
værdier

Værdien af kostskoleformen Sydfyns Fri Fag- og Efterskole vil være trædesten for praktisk interesserede unge mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Vi tilbyder undervisning og samvær i et kostskolemiljø, der bygger på skolens værdigrundlag. Vi bygger på 100 års erfaring som husholdningsskole og bygningerne emmer af historien om dengang man tog udgangspunkt i håndens arbejde. Vores grundidé er, at håndens og åndens arbejde er ligeværdigt, og at det er muligt at kende, forstå og udvikle livet gennem håndgribelige, livspraktiske og erhvervsrettede gøremål. De håndgribelige og livsnære gøremål kommer til udtryk i den daglige undervisning og i det daglige kostskoleliv . Når eleverne bruger hænderne, har det en selvstændig værdi for elevens uddannelse, arbejde og liv. For at kunne tænke og ideudvikle, skal eleverne have materialet i hænderne. Man ved først, hvad man kan og er, når man har prøvet det. Vores metodiske og læringsmæssige udgangspunkt er derfor praktisk gøremålsundervisning.

Vi bestræber os altid på i alle sammenhæng  med elever, forældre, medarbejdere og andre samarbejdspartnere at møde hinanden med respekt i sproget. Vi skal acceptere hinandens forskelligheder og lære, at forstå at vi reagerer forskelligt, når vi oplever hinanden i forskellige situationer.

Selvom vi har fast ugeskema og faste daglige rutiner i forhold til måltider, pligter og undervisning, så hjælper vi også eleverne med at forstå, at ved pludselige ændringer kan vi løse de udfordringer vi står overfor ved en god samtale som sikrer at alle ved hvad der så skal ske. Det kan være en ridetur der aflyses pga vejr eller en time der ændres pga sygdom. 

Vi har alle ansvar for at den enkeltes skoleår bliver godt; både skolen, forældre og eleven selv. 

 

Share this:

Like this:

Like Loading...