Hvad er en fri fagskole?

Frie Fagskoler 

De frie fagskoler er en skoleform, der blev oprettet af et enigt folketing med start januar 2015 for at hjælpe unge videre i ungdomsuddannelser. Det er kostskoler, som giver de unge et fundament af almen dannelse, livsoplysning og demokratisk dannelse. En tredjedel af undervisningen er praktisk-faglig. Det er fag som mad, design, krop, pædagogik, håndværk og forbrugerøkonomi. Så matematik og dansk indgår i de praktiske fag. De 15 skoler, som går under betegnelsen frie fagskoler, tilbyder tre forskellige forløb:

– Parat til Erhvervsuddannelse, som er et et tilbud til unge, der gerne vil ind i et bestemt erhverv, men har behov for at prøve kræfter med området – enten i form af et målrettet kursus eller i forbindelse med en 10. klasse.

– 10. klasse for praktisk interesserede, som særligt skal tiltrække skoletrætte elever, der trænger til en faglig opgradering og afklaring af uddannelsesvalg. 

– Uddannelsesforløb for unge med særlige behov, som giver boundervisning til unge med særlige behov.

På Sydfyns Fri Fagskole har vi 4 linjer: 

  • CARE – psykologi og pædagogik
  • Ridelinjen
  • Game Design – programmering og design
  • Turisme, Oplevelser og Gastronomi