FAQ - ofte stillede spørgsmål!

Er I en efterskole?

Nej, vi tilhører skoleformen FRIE FAGSKOLER, som blev etableret i 2005 efter vi – og de øvrige frie fagskoler i Danmark – havde drevet husholdnings- og håndarbejdsskoler i over 100 år. Vi har god forstand på, at undervise unge mennesker i et praktisk miljø. Men vi ligner en efterskole, da eleverne bor hos os i et skoleår, men vores fag er rettet mod erhvervsskolens uddannelser og forbereder altså den unge på sit kommende valg af ungdomsuddannelse. 

Du kan læse mere om friefagskoler på www.friefagskoler.dk

Skal den unge visiteres?

Nej, du tilmelder den unge ligesom du tilmelder unge til efterskoler og højskoler. Vi er en selvejende institution. Klik under tilmedling for mere info om det. 

Hvis du skal optages på skolen som en del af din STU, skal det foregå i samarbejde med din egen UU-vejleder og kommune. 

Hvornår kan man starte? 

Skoleåret starter i august og slutter sidst i juni. Du kan vælge et år hos os som dit 10. eller 11. skoleår eller du kan vælge at tage et år på en fri fagskole, som en del – eller hele – din STU. 

Koster det penge at gå på skolen?

Ja, det koster ca. 1200,- kr.  om ugen at gå på en fri fagskole. Lidt under 50.000,- kr og uafhængigt af forældreindkomst. Du kan ringe til os og høre mere. Du kan også downloade en prisfolder under download. 

Er der noget man ikke må på en fri fagskole?

Du skal overholde skolens regler og du må ikke indtage euforiserende stoffer eller alkohol under dit skoleophold. Det fører til bortvisning. 

Man man ryge?

Nej. Fra skoleåret 21/22 er det helt slut med rygning på skolens område.  

En kostskole med 70 elever

Med 70 elever fordelt på 5 linjer og 6 boglige klasser sikrer vi små, overskuelige klasser.

Bogligt fokus giver succes

Alle deltager i de boglige fag; vores klasser giver plads til alle, hvad enten man ønsker at afslutte med prøver eller bare dygtiggøre sig fra sit aktuelle niveau.

Tag din STU på SFF

For de unge der er i målgruppen for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse kan vi tilbyde, at de kan tage uddannelsen på en fri fagskole.

Fagskole linjer

På vores linjer oplever du undervisning der peger ud mod virkeligheden. Du kommer også i erhvervspraktik og relevante brobygningsforløb.

Ordblindeundervisning

For dig der har mistanke om at du har en grad af dysleksi eller skrive/læsevanskeligheder

Læs om vores autismetilbud

Er du ung med autisme har vi et tilbud, som giver dig mulighed for at opleve personlig, social og faglig sparring i et trygt miljø.