4. september 2023 - spændende nyheder

 

Med henblik på at udvide Sydfyns Fri Fagskole med en efterskoledel indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag d.4.september kl.19.

med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ny efterskole på Sydfyn – der afholdes afgørende generalforsamling den 4. september 2023. 

Sydfyns Fri Fagskole, som gennem de sidste 5 år har været i en flot udvikling, ønsker fra skoleåret 2024-25 at udvide skolen med en efterskoleafdeling. Det giver mulighed for at tage imod, som skal i 9. klasse. Som det er nu, er tilbuddet på en fri fagskole for 10. og 11. klasse, men skolen har oplevet en stor efterspørgsel på et tilbud til de lidt yngre.

Henrik Karup, forstander, udtaler, at skolen ønsker at skabe endnu bedre rammer for elevernes personlige og faglige udvikling, samt at øge deres muligheder for fortsat uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen er unge med særlige læringsforudsætninger, som er på vej til 9. klasse.

På Sydfyns Fri Fagskole arbejdes der med en gruppe af unge mennesker, som vil profitere af en anden type skolegang end de måske har været vant til. På Sydfyns Fri Fagskole er der et praksisfagligt udgangspunkt gennem skolens 6 linjer, som 10 timer om ugen giver oplevelser udenfor klasselokalerne.

Henrik Karup fortæller: “Vi har hvert år unge med massiv skolevægring i bagagen, unge der ikke har været set med de styrker og udfordringer de har. De er ofte blevet misforstået og er derfor mødt med enten under- eller overkrav. Dette har i mange tilfælde medført en oplevelse af mindreværd og mangel på tillid til egne evner og muligheder. Unge der som udgangspunkt er efterladt uden perspektiv, men som ved den rette indsats kan komme til at bidrage værdifuldt ind i vores samfund til glæde for dem selv og alle os andre. Og med oprettelsen af vores efterskole, giver det os mulighed for at være med til at give dem flere muligheder”.

Det bliver en lille efterskole, som skal dele skolen med både fagskoleelever og STU-elever. Som efterskoleelev tilbydes der undervisning i dansk, matematik og engelsk, og har man mod på at gå til folkeskolens afgangsprøver, kan det blive i dansk og matematik. Derudover har man efterskolefag, som både kikker ind i den enkelte og ud i verden. Alle vælger en linje for et helt år, og derudover er der en række valgfag, som udbydes om eftermiddagen.

Vores linjer er udviklet i samarbejde med erhvervsskolerne; undervisningen er praktisk og vi har rigtig gode værksteder til at understøtte vores dygtige læreres undervisning. Vi vægter den gode tone, samarbejdslyst og tolerancen eleverne iblandt, fortæller Henrik Karup, som er skolens forstander på 6. år.

I forbindelse med udvidelsen af Sydfyns Fri Fagskole ændrer ønsker skolen også at ændre navn. “Det er vigtigt for os, at historien om vores efterskoledel bliver fortalt, så naturligvis må vi ændre vores i forvejen lange navn, fortæller Henrik Karup. Fremadrettet ønsker skolen at hedde Sydfyns Fri Fag- og Efterskole, som kan forkortes med SFFE.

 

Share this:

Like this:

Like Loading...