Skolens personale

Henrik Karup, forstander

Forstander siden august 2018. Henrik er primært på kontoret, men også til morgensamling, samt som fast modtagevagt søndag aften. 

henrik@sydfynsfrifagskole.dk | Tlf:   62231328 / 4073 8511

Lisbeth Refbjerg Rasmussen, viceforstander

PR, markedsføring, skoleudvikling og vejledning. Du møder hende også til valgfagsmusik og morgensamling. 

lisbeth@sydfynsfrifagskole.dk | Tlf: 62231328 / 4073 8283

Kirsten Vestergaard Hansen, sekretær

Kirsten har med drift og økonomi at gøre. Det er oftest Kirsten der tager telefonen når du ringer til skolen. 

post@sydfynsfrifagskole.dk | Tlf: 62231328

Anders S. Kühl, lærer 

Anders er lærer på game design samt i boglige fag. Han har også aften- og weekendvagter. 

Anette Madsen, lærer

Anette er lærer i køkkenet, engelsk og kageværkstedet. Derudover har Anette aften- og weekendvagter.  

Anja Hjeronimus Larsen, lærer 

Anja er ansvarlig for ridelinjen. Derudover er hun dansklærer. Anja har også aften- og weekendvagter.  

Birte Jørgensen, service 

Birte har ansvar for rengøring samt opgaver på kontoret. 

Carlos Novello, pedel

Carlos er skolens pedel og underviser også i værkstedet. 

Christian, pedel- og ITmedhjælper

Christian arbejder både sammen med Carlos, men tager sig også af at hjælpe med IT-opgaver, også for eleverne. 

Jane Carelt, Kok og køkkenleder

Jane har ansvar for skolens produktionskøkken og lærer alle elever at færdes sikker i køkkenet. 

Helle Wichmann Rasmussen, lærer

Helle er køkkenlærer og underviser på linjen Turisme, oplevelser og gastronomi. Derudover er hun vejleder, aften- og weekendvagt. 

Louise Nilket Beck, lærer

Louise er lærer på CARE-linjen. Hun er også praktik-koordinator, samt underviser i matematik, fysik/kemi og engelsk. Hun er også på valgfagssport samt vagt- og weekendlærer. 

Jacob Dyrehauge, lærer 

Jacob har timer i de boglige fag samt sport og udendørsaktiviteter. 

Jeppe Tarp Klode, lærer 
Jeppe underviser i dansk, engelsk og matematik samt friluftsfag og sport. Han er også aften- og weekendlærer. 

Mie Thomsen, lærer 
Mie underviser på CARE-linjen samt i dansk. Hun har også kreative valgfag, billedkunst og musik. Mie er også vejleder samt aften- og weekendvagt. 

Pernille Bøggild, lærer 
Pernille underviser i dansk, engelsk og matematik. Derudover er hun ansvarlig for skolens ordblindetilbud. Er også aften- og weekendvagt.  

Rolf Anders Callesen, pedelmedhjælper.  Ansat som EGU´er og varetager opgaver inde- og udenfor. 

Thomas Popp Andersen, lærer 

Thomas har boglige timer, friluftsaktiviteter og sport. 

Tom Sønderholm, pedelmedhjælper 
Tom tager sig af det praktiske i huset sammen med Carlos og Christian.   

Trine Arborg, lærer 
Underviser i matematik og sport og ansvarlig for skolens særlige tilbud til unge med autisme. Er også aften- og weekendvagt.    

Verner Jonsen, lærer 
Underviser på skolens linje Game Design.