Ansatte

Mød vores personale

Forstander

Birthe Hay Sørensen

Viceforstander og underviser

Lisbeth Refbjerg Rasmussen

Sekretær

Kirsten Vestergaard Hansen

Skolens sekretær, og den du oftest træffer i røret når du ringer til skolen.

Lærer

Anette Madsen

Turisme, oplevelser og gastronomi, engelsk, tysk og kostlærer

Lærer

Anja Hjeronimus Larsen

Birte Jørgensen

Pedel

Carlos Novello

IT-supporter

Christian Madsen

Lærer

Emil Wibe Lolk

Game Design linjen, matematik, engelsk, kostlærer

Lærer

Helle Wichmann Rasmussen

Turisme, oplevelser og gastronomi, køkken, kreativt, kostlærer

Køkkenleder | Kok

Jane Caralt

Køkkenleder og kok.

Kontaktlærerfunktion på AST-elever.

Lærer

Louise Bech Nilket

Carelinjen, engelsk, matematik, naturfag, bevægelse

Lærer

Mie Thomsen

Care-linjen, Dansk, kor, bevægelse og kreative fag.

Lærer

Pernille Bøggild

Pedelmedhjælper

Signe Mortensen

Lærer

Trine Arborg

AST-ansvarlig. (Taleboblen og kontaktlærerfunktion med unge med diagnose indenfor autismespektret)

Matematik, bevægelse, kostlærer

X